Avgust 2020

Tema broja: Drumski transport - "Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom" - Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans; Budućnost...

Upravljajte transportom na pravi način

Dinamično okruženje u kakvom posluju logističke kompanije zahteva da one daju brze i precizne odgovore na izazove koje to okruženje svakodnevno nameće. Tačna, pravovremena i lako dostupna informacija je najbitnija za brzo reagovanje i donošenje pravih poslovnih odluka.

Organizacija, praćenje i analiza transporta robe sa svim pratećim operacijama je veoma složan poslovni proces imajući u vidu broj faza, broj učesnika, geografsku distribuiranost i vreme trajanja procesa. Takvim sistemom nije moguće upravljati bez podrške odgovarajućeg softverskog rešenja.

Sistem za upravljanje transportom kompanije Digital Solutions, Logistik TMS, dizajniran je sa ciljem da kompanijama omogući upravljanje svim segmentima poslovanja od upita potencijalnog klijenta; davanja ponude na osnovu analize prethodnog poslovanja; planiranja i organizacije transporta sopstvenim vozilima ili ugovaranjem; praćenje finansijskih efekata u realnom vremenu.

Logistik TMS se koriste neke od najvećih domaćih logističkih kompanija. „Cloud“ orijentisanost sistema omogućava saradnju više različitih sektora ali i centralizovanje praćenje toka poslovnog procesa. Različiti izveštaji doprinose kvalitetnoj analitici efekata poslovanja u realnom vremenu.

Do sada je uspešno realizovano više projekata integracije unutar organizacija kao i ekstena povezivanja sa ERP i drugim sistemima dodatno doprinose povećanju produktivnosti i efikasnosti sistema.

Moduli sistema Logistik TMS:

  • Ugovaranje transporta: pojedinačne, zbirne, avio i kontejnerske pošiljke, evidencija upita, izrada ponuda, izdavanje naloga vozaru, analiza produktivnosti…
  • Transport sopstvenim vozilima: organizacija transportnih tura, praćenje pošiljaka, praćenje faza transporta vremenski i u kilometraži, potrošnja goriva, analiza pun/prazan…
  • Vozni park: održavanje, registracije, gume, dozvole, podsetnici…
  • Fakturisanje usluga: automatsko generisanje ulaznih i izlaznih računa iz naloga za transport…
  • Izveštavanje

Partneri

Najpopularnije