Ubrzajte priliv novca

Nije novost da je budućnost finansijskih usluga zasnovana na inovacijama i novim tehnološkim rešenjima. Kompanija Finspot d.o.o. je jedan od predvodnika takvog trenda koji predstavlja alternativu tradicionalnom načinu finansiranja poslovanja kod malih i srednjih preduzeća. Umesto komplikovanih procedura, vremenski i administrativno zahtevnih, postoji opcija koja korisnicima, privrednim subjektima, omogućava da u vrlo kratkom roku dođu do novčanih sredstava i time obezbede pravovremeno izmirenje obaveza, plaćanje nabavke po povoljnijim cenama, angažovanje resursa za kontinuiran rad i razvoj i slično.

Davor Papac, direktor kompanije Finspot

Sve napred navedeno je moguće sprovesti bez prikazivanja kreditnog zaduženja u bilansima i izveštajima Kreditnog biroa. Reč je o faktoringu, ustupanju potraživanja na osnovu prodate robe ili izvršene usluge gde je ugovoren rok plaćanja koji ima neki termin u budućnosti, najčešće između 30 i 90 dana od momenta nastanka potraživanja.

Faktoring nije nova vrsta finansijske usluge, prisutan je na tržištu od kada postoji i trgovina. Ono što je važno da UBRZAJTE PRILIV NOVCA se istakne jeste da Finspot pruža ovu uslugu u potpuno digitalizovanom ambijentu, u čijem centru se nalazi internet platforma za faktoring. Posetom web stranici www.finspot.com omogućava se vrlo lak i brz pristup, bez obzira da li se korisnik nalazi u kancelariji, na plaži ili u kamionu. Ceo proces od prve prijave do prvog finansiranja može da se završi u roku od 24 časa, dok se naknadna finansiranja realizuju u roku od nekoliko minuta nakon postavljenog zahteva.

Kompanija Finspot d.o.o. radi od početka 2021. godine i do danas je uspostavila saradnju sa korisnicima iz svih krajeva Republike Srbije koji su aktivni u gotovo svim industrijskim granama. Značajan udeo imaju i klijenti iz sektora logistike a pogotovo iz transporta koji su prepoznali priliku da unovčavanjem svojih potraživanja spremnije preuzimaju nove poslove, finansiraju nabavku naftnih derivata i drugih resursa u vreme kada su lanci snabdevanja pod posebnim pritiskom usled aktuelnih geopolitičkih zbivanja. Pored otkupa potraživanja, Finspot svojim klijentima nudi i mogućnost preuzimanja obaveza i izvršenja plaćanja prema dobavljačima čime se otvara mogućnost ušteda zbog avansnih i plaćanja po prijemu robe, a istovremeno se sa dobavljačem postiže odnos sa povlašćenim statusom čime se ostvaruju značajni benefiti na srednji i duži rok.

Registrujte se već danas na Finspot platformu za faktoring ili se raspitajte o svim mogućnostima preko priloženih kontakt podataka.

Finspot d.o.o.
www.finspot.com
faktoring@finspot.com
062/337-449

Možda Vas interesuje još:

 

Partneri

Najpopularnije