Jun 2021

Tema broja: Drumski transport i komercijalna vozila - Veći, praktičniji, efikasniji, inteligentniji - 100% CADDY; Umor vozača u...

Swissport trenira rukovanje Kovid-19 vakcinama

Usavršavanje operacija za rukovanje temperaturno senzitivnim vakcinama

U pripremama za globalnu distribuciju vakcina protiv Kovid-19 virusa, Swissport testira svoje objekte i procese. Kompanijski kargo tim u Briselu je demonstrirao svoju sposobnost za prenošenje temperaturno senzitivnih vakcina putem avionskog transporta u realnim uslovima, što pomno prate stručnjaci Swissport farmaceutskog centra.

Swissport je u svojim objektima širom sveta u pripremama za transport temperaturno senzitivnih vakcina. Za ove vakcine, kao i mnoge druge farmaceutske proizvode potrebni su strogi temperaturni uslovi u svakom delu lanca snabdevanja. Dok neke vrste Kovid-19 vakcina zahtevaju temperature oko minus 20 0C ili u rasponu od 2-8 0C, druge zahtevaju ekstremno niske temperatura i do -70 C.

U saradnji sa briselskim aerodromom, Air Cargo Belgija i kompanijom Hazgo, Swissport je prikazao svoju sposobnost rukovanja temperaturno senzitivnim teretom u avionskom saobraćaju u svom velikom Farmaceutskom centru u Briselu, površine 3.620 m². Dva paketa vakcina dostavljena su u objekat centra koji je deo hladnog sistema u kome se vrši testiranje. Jedan paket je dostavljen u kontejneru ohlađenom do -70 0C, a drugi u kontejneru ohlađenom u rasponu od 2-8 0C. Infrastruktura Swissporta, u kombinaciji sa ras hladnim sistemom omogućava neometanu kontrolu temperatura duž celog procesa rukovanja vakcinom na aerodromu, od prihvata tereta u skladištu i transporta posebnim vozilima, do samog utovara u avion.

Od 115 kargo skladišta sa kojima Swissport raspolaže širom sveta, 72 su opremljena objektima koji imaju sistem temperaturne kontrole. U ovom momentu Swissport-ovi objekti imaju farmaceutski sertifikat IATA CEIV (Centre of Excellence for Independent Validators), britanski MHRA sertifikat (Medicines and Healtcare products Regulatory Agency) i druge.

Partneri

Najpopularnije