Šta nas je korona naučila o distributivnim centrima?

Baš u momentu kada je čitav svet zahvatila pandemija korona virusa, e-trgovina važila je za najbrže rastući segment savremenog poslovanja. Možda se čak može reći da je upravo pandemija pospešila taj rast, jer su potrošači požurili da kupuju preko interneta. Bez obzira na povećanje obima posla, pojedini distributivni centri bili su izloženi velikoj nestabilnosti i nepredvidivosti.

Stručnjaci iz kompanije “Swisslog” su za vreme trajanja pandemije napravili listu najčešćih poteškoća sa kojima su se suočavali kao i predloge kako ih izbeći u budućnosti.

1. NEDOSTATAK OSOBLJA

Veliki izazov bio je planiranje rada osoblja koji usled karantina ili infekcije nisu bili u mogućnosti da dolaze na posao. U takvim situacijama, sa manjkom ljudske radne snage, uključivanjem robota koji bi pronalazili i premeštali određene proizvode, drastično bi se smanjila potreba za celodnevnim prisustvom zaposlenih. Ovakav način organizacije pametnije koristi ljudske resurse i rezultuje drastično smanjenim vremenom potrebnim za pripremu porudžbine. Preporuka: implementacija mobilnih robota.

2. ORGANIZACIJA RADA U SMENAMA

Potražnja koja rapidno raste i smanjenje postojeće ljudske radne snage, rezultovala je uvođenjem rada u više smena. Robotizovano rešenje za odabir robe ne samo da povećava produktivnost postojećeg osoblja, već omogućava produženje radnih smena postavljanjem naloga za rad robota, pre dolaska radnika na posao. Preporuka: AutoStore – fleksibilno i lako nadogradivo rešenje za ubrzavanje operacija tokom povećanja potražnje.

3. SKLADIŠTENJE MANJE TRAŽENIH ARTIKALA

Dok se fokusiramo na one artikle koji su najprodavaniji, postavlja se pitanje šta se dešava sa artiklima koji nisu traženi? Da li se oni vraćaju proizvođaču? Gde se skladište? Uz pomoć softvera moguće je razvrstavanje artikala po kategorijama na osnovu učestalosti njihove upotrebe. Preporuka: implementacija WMS-a koji se usredsređuje na stanje zaliha, informacije o datumu isteka i strategijama rada (first-in-first-out ili last-in-first-out), na osnovu kojih možete veoma uspešno upravljati skladišnim sistemom.

4. NEMOGUĆNOST ADEKVATNE OBUKE

Nije potrebno da usporavate vaše poslovanje tokom perioda obuke novog osoblja. Upravo tokom pandemije, neki od klijenata imali su višestruku korist od Swisslog SynQ Virtual Reality (VR) Training Manager-a koji preporučujemo za obuku zaposlenih.

5. KVAR MAŠINE – ŠTA SAD?

U slučajevima obustave rada mašine u toku pandemije, verovatno biste se suočili sa problemom dovođenja inženjerske podrške i održavanja, pogotovo u periodu karantina. Upravo takvi problemi rešavaju se pružanjem usluga na daljinu. Sa Swisslog-ovom sigurnom Smart Assistance, možete osigurati brzo i tačno servisiranje kao i podršku za greške nastale prilikom rukovanja.

Partneri

Najpopularnije