Satwork – Savremena rešenja po meri korisnika

SatIRS™ je platforma kompanije Satwork za pružanje usluga baziranih na GNSS tehnologijama, koja se kontinuirano unapređuje i dopunjuje novim servisima u skladu sa sve softiciranijim porebama klijenata. Kompanija Satwork je 17 godina prisutna na tržištu u oblasti logistike i transporta i ono čemu svedočimo je da se skala potreba klijenata podiže na viši nivo te se uvek aktuelna potreba za kontrolom troškova i unapređenjem poslovnih procesa kroz upravljenje flotom vozila u poslednje vreme sve više posmatra i kroz prizmu bezbednosti u saobraćaju.

Neki od servisa za upravljanje flotama vozila koji su razvijeni na platformi SatIRS™ i koji su na raspolaganju klijentima kompanije Satwork su servis za praćenje potrošnje goriva (SatFMS™), servis za praćenje nivoa goriva u rezervoaru (SatFLS™), servis putni nalozi (SatPN™), servis ekonomična vožnja (SatECO™), servis za daljinsko čitanje digitalnih tahografa (SatTACHO™), itd. Svi navedeni servisi su razvijani postepeno prema istraživanjima potreba i zahteva tržišta ili prema definisanim zahtevima samih klijenata.

Fokus je na razumevanju potreba klijenata i kreiranju adekvatnih rešenja koja trebaju biti jednostavna za korišćenje i prilagođena specifičnostima pojedinačnog klijenta i koja nude dodatnu vrednost primenom savremenih tehnoloških dostignuća. U tom smislu naša lepeza servisa je dopunjena servisom SatCAN™ i SatOBD™ (SatCAN&OBD) (Satwork Controller Area Network & On Board Diagnostic).

SatCAN&OBD™ sistem omogućava korisniku dobijanje informacija o ispravnosti vozila, a njegova adekvatna primena može direktno da doprinese:

 • poboljšanju sigurnosti voznog parka za putnike i za teret
 • poboljšanju sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju
 • smanjenju troškova održavanja vozila
 • produženju životnog veka vozila i voznog parka
 • zaštiti životne sredine

PREDNOSTI KORIŠTENJA CAN&OBD ADAPTERA

Vredne informacije: širok raspon očitanih podataka sa CAN magistrale i OBD interfejsa:

 • Tačna lokacija i status: GNSS uređaj za praćenje vozila može prepoznati različite statuse očitanih parametara i poslati ove podatke serveru za efikasnu komunikaciju
 • Pravovremeno održavanje i servis: vlasnici voznih parkova mogu biti sigurni da se vozila održavaju u dobrom stanju
 • Efikasno upravljanje voznim parkom: praćenje održavanja vozila postaje automatizovan proces sa nepravilnostima svedenim na minimum.

SatOBD™ sistem prvenstveno pomaže dispečerima flote da bolje razumeju dijagnostiku pojedinačnih vozila jer pruža informacije o ukupnom broju grešaka i o očitanom kodu
greške sa OBD2 interfejsa.

CAN ADAPTER

CAN adapter je dizajniran za prikupljanje podataka iz malih vozila, kombija, kamiona, autobusa. Sa CAN adapterom lako se mogu dobiti osnovni podaci kao što su: nivo goriva,
potrošnja goriva, brojač kilometara, broj obrtaja u minuti, brzina, položaj papučice gasa ili temperature motora sa računara na vozilu. SatCAN™sistem omogućava da svi navedeni
podaci budu na SatIRS platformi vidljivi i za dispečera voznog parka.

OBD ADAPTER

OBD adapter dizajniran za prikupljanje podataka o greškama koje je registrovao OBD sistem vozila. Nakon pokretanja automobila OBD sistem vozila započinje proces
skeniranja i proverava da li rade sve komponente vozila prema očekivanjima. Ako OBD sistem vozila otkrije grešku, uključuje se “Lampica indikatora kvara (Malfunction Indicator)”
ili “Lampica motora (Check Engine)”, što za vozače predstavlja upozorenje da nešto nije u redu. Otkrivena greška i indikator se uz pomoć OBD adaptera prenosi na SatOBD™ sistem koji omogućava da se ta greška prikaže i dispečeru voznog parka.

SatCAN&OBD IZVEŠTAJI PO VOZILU I VOZAČU

SatCAN&OBD™ sistem

 • →očitava CAN i OBD parametre u realnom vremenu i
  automatski formira različite izveštaje sa širokim spektrom
  informacija po vozilu i vozaču.
 • omogućava pregled očitanih parametara u toku vožnje,
  prvenstveno potrošnju goriva i dijagnostičke kodove kvarova
  iz vozila omogućavajući brzu reakciju dispečera u slučaju
  nepravilnosti i kvara.
 • izveštaji SatCAN&OBD™ omogućavaju optimalno
  upravljanje vozilima pojedinačno i na nivou flote, što
  isključuje angažovanje dodatne radne snage, kao i povezane
  troškove.
 • sistemi koji mogu da funkcionišu i odvojeno, u zavisnosti
  koja grupa podataka i informacija je klijentu potrebna.

 

Satwork d.o.o.
Glavna 11, Zemun
prodaja@satwork.net

Partneri

Najpopularnije