Prva logistička kompanija u Srbiji sa 100% električnim vozilima

Projekat implementacije električnih vozila proistekao je iz inicijative grupe mladih lidera Delta Holdinga, a u skladu je sa strateškim opredeljenjem kompanije DTS da poštuje principe održivog poslovanja u okviru programa “Green initiatives”.

Kompanija Delta Transportni Sistem je svoju flotu učinila 100% električnom tako što je do sada korišćena vozila zamenila sa vozilima “Maxus E-Deliver 3” globalne kineske kompanije Saic Motors – jednog od najvećih svetskih proizvođača vozila. Ova vozila poseduju impresivne tehnološke i eksploatacione karakteristike sa dometom od 250 km, zapreminom tovarnog prostora 6.3 m³, nosivošću od 3 palete i 990 kg.

Infrastruktura u Srbiji se razvija, u ovom trenutku na teritoriji grada Beograda postoji preko 50 različitih vrsta elektro-punjača i ovaj broj konstantno raste na celoj teritoriji. U DTS distributivnom centru u Novoj Pazovi instalirana su 3 AC punjača, koja, u potpunosti, zadovoljavaju potrebe procesa rada i ciklusa punjenja e-vozila.

Ekološke prednosti ovih vozila su višestruke, a najvažnije su nulta emisija štetnih gasova i niži nivo buke u eksploataciji.

„DTS “Green initiatives“, program na koji smo veoma ponosni, obuhvata skup strateških projekata i inicijativa održivog poslovanja kroz više oblasti. U proteklom periodu, pored nabavke električnih vozila, implementirana je LED rasveta u distributivnom centru u Novoj Pazovi, zamenjena je kartonska ambalaža logističkim jedinicama za višekratnu upotrebu, a u planu je i postavka/instalacija solarnih panela. Takođe, trenutno privodimo kraju projekte digitalne dostave (Paperless) i DMS (document management System) sistema “Alfresco” koji će značajno smanjiti upotrebu papira u svakodnevnom poslovanju i omogućiti
značajne uštede u administraciji.“ – rekao je Igor Životić, direktor ugovorne logistike u kompaniji Delta Transportni Sistem.

“Green initiatives” podrazumeva i širu kolaboraciju sa DTS partnerima koji dele iste vrednosti u pogledu održivog poslovanja i zainteresovani su da zajednički ostvare napredak
u tom pogledu. DTS, kao kompanija članica Delta Holdinga, svesna je svoje velike društvene odgovornosti i na ovaj način ostaje posvećena trajnom unapređenju kvaliteta poslovanja uz konstantnu brigu o očuvanju životne sredine.

Imamo samo jednu planetu Zemlju čuvajmo je!

Delta Transportni Sistem
www.dts.rs; office@dts.rs
+381 11 3314329
Prva centralna radna 4, Nova Pazova

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije