Avgust 2021

  Tema broja: Informacioni sistemi u logistici i transportu - 10 razloga zašto je digitalna transformacija neophodna u logistici;...

Jun 2021

Tema broja: Drumski transport i komercijalna vozila - Veći, praktičniji, efikasniji, inteligentniji - 100% CADDY; Umor vozača u...

Mogućnosti i izazovi za drumski transport – Povezana automatizovana vožnja

Uvid u pouzdane i potpune informacije o novim tehnologijama je od velike važnosti za učesnike u drumskom transportu. Baza znanja ARCADE CAD je platforma za razmenu takvih informacija s ciljem da se olakša razvoj sigurnih i primenljivih rešenja za automatizaciju koja odgovaraju postojećim izazovima. Aplikacija objedinjuje dragocene informacije i korisno je sredstvo za prevoznike koji žele da saznaju više o primeni ili upravljanju pomoću CAD tehnologije (povezano automatsko upravljanje -Connected Automated Driving).

CAD ima potencijal da poboljša bezbednost na putevima i doprinese dekarbonizaciji, ali njegove društvene benefite moći ćemo da uvećamo samo ako svi sektori budu u stanju da efikasno razmenjuju iskustva i brzo pristupe informacijama o propisima. Zbog toga IRU daje prioritet CAD-u u svojim istraživačkim i inovacionim aktivnostima u kojima stavlja akcenat na bezbednost, zaštitu podataka i uticaj na društvo u celini.

Bezbednost: Tehnički standardi za rad autonomnih vozila moraju biti usklađeni i interoperabilni. Tehnologija mora biti robusna i rigorozno testirana kako bi se osiguralo funkcionisanje u različitim vremenskim i saobraćajnim uslovima. Tokom faze tranzicije treba podsticati prosuđivanja u kontrolisanom području i u određeno vreme. Od vitalnog je značaja da ova ispitivanja uključuju profesionalne prevoznike koji će u budućnosti primenjivati ove tehnologije.

Podaci: Sigurnost podataka u vezi sa CAD-om je veoma važna tema. Potreban je adekvatan regulatorni okvir za protok podataka na relaciji B2B. Vozila opremljena digitalnim sistemima mogu proizvesti do 25 GB podataka svakog sata. Kako se bude CAD razvijao, ovo bi moglo porasti na terabajt podataka. Potreban je pravni okvir EU da bi se razjasnila prava operatora u pogledu podataka koja generišu, poseban pristup podacima, korišćenje i ponovnu upotrebu. Takođe bi trebalo definisati odgovornost i obaveze agregatora podataka.

Društveni uticaj: Sa automatizovanom vožnjom, poslovi u drumskom transportu će se iz korena promeniti i sektoru će biti potrebna jasna vizija budućnosti njegovih ljudskih resursa. Transportni radnici i operateri moraju biti pravilno obučeni za suočavanje sa novim digitalnim izazovima. Jednako važne biće mere podrške za olakšavanje tranzicije za mala i srednja preduzeća. Neophodno je osigurati jednake uslove za sprečavanje monopola u industriji automatizovanog transporta.

Inicijative poput CAD baze znanja koristiće rukovodiocima, operatorima i vozačima. Primena CAD-a je još uvek u povoju, ali pilotske aktivnosti su uveliko u toku i samovozeći testovi na kratkim deonicama već funkcionišu u nekim oblastima.

IRU je glas za više od 3,5 miliona operatora drumskog prevoza u preko 80 zemalja. Samo učešće u projektima poput ARCADE i Drive2theFuture, od vitalnog je značaja za brzi prelazak na CAD koji je siguran, bezbedan i održiv.

izvor: iru.org

Partneri

Najpopularnije