Mob track 24 dynamics

Alat za izradu optimalnih planova razvoza i dopremanja robe – MOBTRACK:24 DYNAMICS namenjen je malim, srednjim i velikim kompanijama koje žele i imaju uslove da primene koncept dinamičkog rutiranja. Neke od prednosti modula ogledaju se u niskim troškovima implementacije u odnosu na ERP/WMS rešenja, a nema ni investicija u hardver i softverske licence.

Ovaj modul namenjen je malim, srednjim i velikim kompanijama koje imaju želje i uslove da primene koncept dinamičkog rutiranja. Organizacioni preduslovi za korišćenje ovog modula su posedovanje ERP ili nekog drugog sistema iz kojeg se mogu dobiti porudžbine, poznavanje lokacija svih komintenata, kao i poznavanje zapremina i/ili težina svih artikala ili porudžbina.

slika procedura dynamics

Neke od prednosti modula ogledaju se u niskim troškovima implementacije u odnosu na ERP/WMS rešenja, a značajno je napomenuti da nema investicija u hardver i softverske licence.

ustede dynamics

 FUNKCIONALNOSTI MOBTRACK:24 DYNAMICS

 • Intergacija sa ERP/WMS
 • Preuzimanje podataka o robi za isporuku od ERP-a i/ili WMS-a korisnika
 • Unos podataka o vozilima ili preuzimanje podataka o vozilima iz sistema MobTrack:24
 • Izrada optimalnog plana ruta koji uzima u obzir ograničenja (tip vozila, kapacitet vozila, vreme isporuke, vreme vožnje, dužina vožnje, sposobnost vozača, pripadnost regionu,…)
 • Mogućnost rutiranja sa prikupljanjem i dostavom, kao i dostavom i povratnim prikupljanjem
 • Prikaz svih i selektovanih ruta na mapi
 • Vizuelni pregled ruta
 • Mogućnost ručnog editovanja ruta korišćenjem tehnike ”prevuci i pusti” (eng. “drag and drop“)
 • Prikaz gantograma ruta vozilo – vreme – usluga/vožnja
 • Prikaz gantograma vozilo – vreme – kapacitet vozila
 • Statistički izveštaji (pređeni put; vreme vožnje, usluge; cena ture i dr.)
 • Otpremnica i tovarni list (kreiranje, editovanje, arhiviranje)

INDUSTRIJE

 • Naftna i gasna industrija
 • Zdravstvena zaštita
 • Maloprodajni sektor
 • Distribucija hrane i pića
 • Komunalne službe, otpadna privreda

Alat za izradu optimalnih planova razvoza i dopremanja robe – MOBTRACK:24 DYNAMICS namenjen je malim, srednjim i velikim kompanijama koje žele i imaju uslove da primene koncept dinamičkog rutiranja. Neke od prednosti modula ogledaju se u niskim troškovima implementacije u odnosu na ERP/WMS rešenja, a nema ni investicija u hardver i softverske licence.

Partneri

Najpopularnije