Matematički algoritmi i veštačka inteligencija u službi optimizacije transporta

Matematički algoritmi, veštačka inteligencija i softverska rešenja, koja razvija kompanija Infora u sklopu sistema Route Horizon, su ih doveli do liderske pozicije u segmentu dinamičkog rutiranja i sinhronog planiranja dostavnih i prodajnih aktivnosti, što je prepoznato od strane vodećih kompanija u Srbiji: Nis Gazprom Neft, Nelt Group, MK Group, Agrorit doo…

Razvoj rešenja

Infora je u 2021. godini krenula sa razvojem platforme čija je primarna funkcija sveobuhvatno i jednovremeno planiranje međunarodnog transporta, a koja će učesnicima na transportnom tržištu, pre svega dispečerima, omogućiti pronalaženje najboljih i najisplativijih poslova.
Platforma će se koristiti za unos ili povlačenje informacija o transportnim teretima, analizu odgovarajućih i isplativih tereta, dodelu tereta vozačima i vozilima, praćenje realizacije, komunikaciju sa vozačima i rukovanje dokumentima, dok će sistem u okviru nje algoritamski uparivati najbolje kombinacije, i sa svakim dodatnim zahtevom ili izmenom u realnom vremenu praviti nova rešenja.

Šta nudi aplikacija Route Horizon?

U pitanju je web aplikacija koja će omogućiti planiranje, praćenje i digitalizaciju transportnih aktivnosti i sadržaće:
→ inovativnu tehnologiju namenjenu sveobuhvatnom planiranju zadataka, vozila i ruta;
→ user frendly korisničku platformu koja omogućava vizuelizaciju rešenja na digitalnim mapama i daje estimaciju troškova i profitabilnosti za svako rešenje;
→ smart phone aplikaciju; Pored funkcije planiranja, platforma bi nudila i funkcije koje digitalizuju poslovanje transportnih kompanija: vizuelizaciju plana i realizacije na digitalnim mapama, izveštavanje, digitalizaciju dokumentacije, kontrolu implementacije itd.

www.routehorizon.com
office@routehorizon.com
+381637353675

Partneri

Najpopularnije