Jun 2021

Tema broja: Drumski transport i komercijalna vozila - Veći, praktičniji, efikasniji, inteligentniji - 100% CADDY; Umor vozača u...

Kako ne treba plaćati vozače kurirskih službi

Vozača koji dostavljaju pakete nikada nema dovoljno , a sve su traženiji resurs usled ogromne ekspanzije e-trgovine koja je nastala kao rezultatu Kovid-19 pandemije.

Pošte i dostavne kompanije bore se da nađu nove načine pomoću kojih će uspešno upravljati novonastalom situacijom, a da pritom minimizuju svoje troškove. Najvažniji element bilo kog rešenja kada je u pitanju dostava je upravo kako plaćati vozače, koji može biti presudan faktor koji će odrediti da li će neka kompanija uspešno da se nosi sa novim promenama ili ne.

Sada ćemo predstaviti „sedam smrtnih grehova“ plaćanja kurira i kako ih izbeći ili, bar, kontrolisati prilikom pristupanja bilo kom redizajniranju modela plaćanja. Bilo koji sistem naknada koji nije postavljen na optimalan način, pre ili kasnije će dovesti ili do velikih problema. Pogledajmo redom svaki greh.

1. Plaćanje fiksne naknade

Postoje tri uobičajena scenarija kada se primenjuje fiksna dnevna naknada:

A. Uvodi se nova tura, što dinamično menja uslove preuzimanja i strukture isporuke paketa. Naravno, ovo bi to trebalo biti privremeno rešenje dok se ne uđe u korak sa operacijama, nakon čega će se model naknada prebaciti na fleksibilan model. U određenim slučajevima se model fiksne dnevne naknade koristi dugo, jer je mnogo lakši za vođenje evidencije. Međutim, jedino je privremeno rešenje prihvatljivo ako želimo da izbegnemo prvi smrtni greh.

B. Logika nagrađivanja nije dovoljno zrela zbog nedovoljne stručnosti osoblja odgovornog za troškove preuzimanja i isporuke.

C. Softver koji se koristi za izračunavanje naknade nije u skladu sa stvarnim naporima kurira. U najgorem slučaju, sve tri situacije se dešavaju istovremeno, što stvari čini izuzetno složenima.

2 . Tretiranje svake ture na isti način

Dva kurira koji dostavljaju u istom području imaju istu strukturu dostave.” – Ne, to gotovo nikada nije tačno. Zbog sklonosti da pretpostavljamo i pojednostavljujemo stvari, naša procena često bude pogrešna.

Zamislimo da dva kurira imaju oko 100 paketa za dostavu u gradu srednje veličine. Zaista je jednostavno staviti ih u isti ”koš“ ali pre nego što to učinite, uložite dodatni napor i proverite:

A. Da li obojica isporučuju sličnu količinu B2C (kućna dostava)?

Kućna dostava obično oduzima više vremena (čak i tamo gde dokaz o isporuci nije obavezan) od isporuke kompanijama i zbog toga bi trebalo da se izvrši diferencijacija kućne isporuke i isporuke firmama. Još neki od faktora koji utiču na B2C isporuke su pitanja koja se odnose na stambene zgrade, kao što su: adresa, parking, kodovi za ulazak, pa čak i pokvareni liftovi ili zgrade bez liftova.

B. Da li obojica dostavljaju u tržne centre?

S jedne strane, to je obično više paketa, što znači i više utrošenog vremena. Dodatna stvar koju treba imati na umu je da su procedure u tržnim centrima (ili na velikim pijacama) različite, pa stoga nije tako jednostavno primeniti jednostavna pravila u modelu naknada. Da li treba da izvršite brzo upoređivanje dva kurira? Samo proverite neto vreme isporuke i nemojte se iznenaditi ako postoji razlika od jednog sata ili više.

3. Dostavne rute

Čak i ako su dostavne rute definisane (npr. poštanskim brojem ili adresama), uvek postoje pojedinci koji žele da isporuče pošiljku sa tuđe rute (izraz „usput mi je“ je termin koji se često koristi). To i ne mora biti tako loše ako takav slučaj tretiramo kao potencijal za kratkoročnu optimizaciju podele ruta. Ostaviti pakete u skladištu mnogo je gore – to se dešava kada kurir „zaboravi“ da utovari i isporuči pošiljku na mesto koje želi da izbegne (na primer zbog velike udaljenosti, složene dostave itd.). Ovakve pošiljke obično se otkriju kad je kurir već uveliko otišao iz skladišta ili kada se dobije žalba od nezadovoljnog primaoca.

4. Težina

Zvuči pošteno ako sistemu naknada dodamo faktor „težine“, zar ne? Ovde je važno imati poverenja u kurira, ali svakako izvršiti dodatne kontrole. Merenje se vrši pri preuzimanju paketa od strane pošiljaoca (odgovornost kurira) ili ako je u pitanju velika težina, pošiljaoc vrednost težine sam ubacuje u IT sistem tokom podnošenja zahteva za dostavu. Kako bi se obezbedila fer naknada potrebno je izvršiti dodatnu kontrolu – verifikacija težine u skladištu.

5. Uverenje da je rute lako kategorizovati

Videli smo mnogo slučajeva kada su rute bile podeljene u standardne grupe „urbanih“ i „seoskih“. Loša vest je da obično postoji značajna grupa „mešovitih“ ruta gde su adrese (stajališta) dostave raspršene i u gradovima i u ruralnim oblastima. Štaviše, u nekim obilascima mogu postojati fiksni i kratki vremenski termini (tj. jedan sat) za isporuku ili preuzimanje pošiljki, što određuje kako rute treba planirati.

Ispravna kategorizacija obilazaka jedan je od ključnih elemenata za dizajniranje uspešnog modela naknada. Ključni principi su: Prikupiti podatke o obilascima; Kalibrisati podatke (ispitivanje odstupanja ruta, npr. veoma duga zaustavljanja); Primena KPI-a koji će nam omogućiti da objektivno uporedimo ture.

6. Pretpostavka da veličina nije bitna

Kapacitet vozila izražen jednostavnim brojem paketa koji se mogu utovariti često može da zavara. Paket od pola kilo kilograma nije uvek samo “deblja koverta”. Lakše, ali zapreminski veće pošiljke, mogu rezultirati slanjem još jednog vozila za isporuku paketa koji je predugačak za utovar na prvo vozilo, što je obično manje isplativo i pomalo izazovno organizovati u kratkom vremenskom roku.

Kao i kod „greha“ vezanog za težinu, tu ne samo da se novac plaća više vozačima već i da se pokriju dodatni troškovi isporuke tzv. BHU paketa (big, heavy, ugly). Naravno, u nekim slučajevima velike ili krhke pakete treba prepustiti samo specijalnim prevoznicima, a ne standardnom poštanskom operateru.

7. Plata se može odvojiti od učinka

Nije dovoljno samo staviti očigledne elemente u model naknada, jer je prilično lako zaboraviti one koji utiču na učinak. Da li želite, na primer, da obezbedite dobre performanse brze isporuke? U tom slučaju razmislite da li bi trebalo primeniti mali podsticaj u smislu doplate. Pozitivna motivacija obično deluje bolje od kažnjavanja zbog neispunjavanja dnevnih ciljeva.

Ovo su samo neka od ključnih pitanja sa kojima su se operativni menadžeri suočili kada je u pitanju dostava. Ne mogu se sve rešiti preko noći, ali iskustvo tima stručnjaka pokazuje da ulaganje vremena i truda može dovesti do boljih, vernijih kurira i srećnijih kupaca, što zauzvrat dovodi do više dobiti!

Partneri

Najpopularnije