Kako da postanete Data-driven kompanija za dostavu u poslednjoj milji?

Tokom poslednje decenije – teško je odrediti tačno kada – logistika je prošla kroz tranziciju iz Big Data u Too Much Data eru. Jasno je da nisam prvi koji ovo ističe, ali je bitno uvideti koliko brzo se ta promena desila. Kao da je preko noći sve izmaklo kontroli. Prvi talas digitalizacije je doneo mnoga poboljšanja, međutim postojeća rešenja prosto nisu dizajnirana da se nose sa sverastućom količinom podataka.

Kada je reč o dostavi u poslednjoj milji, zasigurno je da je okidač promena E-commerce i da one neće nestati, već da će ih biti sve više. Pretpostavka da će se broj paketa do 2030. udvostručiti u odnosu na danas zvuči impresivno, ali zapravo to donosi još veću količinu podataka koji će dodatno otežati postojeću situaciju. Ono što je interesantno je da se zapravo u tom moru podataka kriju odgovori na izazove sa kojima se kompanije suočavaju.

Znati na šta obratiti pažnju, a šta ignorisati, je ono što definiše pobednike. Idealan primer je Amazon čija je “tajna” uspešnosti donošenje odluka zasnovanih na podacima. Istina je da oni raspolažu brojnim resursima i talentima, ali, nezavisno od veličine, kompanije koje ne promene pristup donošenju odluka, jednostavno neće opstati. Ukratko, trenutni načini donošenja odluka ne mogu ispratiti dinamiku promena na tržištu.

Investiranje u pouzdanu tehnologiju je veliki korak, ali da bi kompanija stvarno postala data-driven najveći izazov je kulturološki. To zahteva promenu unutar organizacije kako bi podaci postali preovladavajući faktor. Ljudi, sa svojim kompetencijama i znanjem, predstavljaju nezamenljiv resurs u organizaciji, ali više nije dovoljno oslanjati se samo na intuiciju prilikom donošenja odluka. Stoga, da bi poslovanje bilo efikasnije, neophodna je sinergija ljudskog faktora sa snagom podataka, analitike i veštačke inteligencije (AI). Automatizacija, augmentacija i podrška pri odlučivanju predstavljaju stepene do kojih AI i analitika mogu da se primene da bi se donosile brže i kvalitetnije odluke.

Miloš Zlatković Osnivač i CEO Mily Technologies

ŠTA TO KONKRETNO ZNAČI ZA DOSTAVU U POSLEDNJOJ MILJI?

Operacioni timovi se više ne oslanjaju na fragmentisane informacije koje dobijaju od više različitih, zastarelih sistema. Umesto toga, na jednom mestu imaju sve uvide kako da pruže pravovremenu podršku kuririma, bolje organizuju rad i predvide moguće probleme pre nego što nastanu. Sa boljim razumevanjem podataka kojim raspolažete i  mogućnostima njihove primene u poslovanju, pregršt novih prilika je pred Vama. Mi iz Mily Tech Vam možemo pomoći na tom putu i omogućiti da unapredite svoje procese dostave u poslednjoj milji.

 

Mily Technologies
www.milytech.com
info@milytech.com

Partneri

Najpopularnije