Avgust 2020

Tema broja: Drumski transport - "Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom" - Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans; Budućnost...

Evropski parlament odobrio veliku reformu drumskog saobraćaja

Evropski parlament odobrio je revidirani Paket za mobilnost i poboljšanje radnih uslova vozača i stopirao narušavanje konkurentnosti u sektoru drumskog saobraćaja.Ovaj paket izazvao je napetost u EU, jer je mišljenje o njemu među članicama podeljeno. Neki veruju da će nova pravila unazaditi slobodu pružanja usluga i ograničiti pristup tržištu saobraćaja za kompanije iz Istočne Evrope, koje su, uglavnom, jeftinije od njihovih zapadnih konkurenata. Članovi Evropskog parlamenta (MEP), koji predvode ovu reformu, odbacuju te tvrdnje i podržali su, bez izmena, tri pravna akta koja su obuhvaćena paketom Evropske komisije o mobilnosti, koji su, ministri EU usvojili u aprilu 2020. godine.

Tri pravna akta imaju za cilj poboljšanje uslova rada vozača (naročito u pogledu vremena vožnje i perioda odmora), pošteniju konkurenciju i borbu protiv nezakonitih praksi (uključujući bolje sprovođenje pravila kabotaže – prevoz robe koji obavljaju nerezidentni prevoznici privremeno u državi članici domaćinu) i jasna pravila o zaposlenju vozača kako bi se osigurala jednaka plata u sektoru drumskog saobraćaja. Politički sporazum između Evropskog parlamenta (EP) i Evropskog saveta (EK) postignut je u decembru 2019. godine.

Šta donosi usvajanje paketa mobilnosti?

Uspostavljanje boljih uslova rada za vozače

Duži odmori i redovni angažmani doprinose činjenici da međunarodni, teretni, vozači više vremena provode kod kuće sa porodicom. Nova pravila o periodima odmora takođe nalažu da se u kabini kamiona ne može obaviti obavezni, nedeljni, odmor. Kompanije moraju plaćati troškove smeštaja ako su nedeljni odmori vozača van kuće.

Obezbeđivanje konkurencije i bolje sprovođenje pravila protiv ilegalnih praksi

Nova pravila podstiču borbu protiv upotrebe fiktivnih transportnih kompanija – korišćenje tahografa za vozila da bi prelazak granice bio registrovan. Kompanije će morati da demonstriraju svoju aktivnost u državi članici u kojoj su registrovane, obavezujući kamione da se vraćaju u operativni centar kompanije svakih osam nedelja. Na taj način će sprečavati sistematsku kabotažu – primenjivaće se “period hlađenja”, pre nego što se višekabotažne operacije mogu realizovati unutar iste zemlje i sa istim vozilom.

Jasna pravila o zapošljavanju vozača kako bi se osigurala jednaka plata

Ova tačka pravilnika predstavlja jasan pravni okvir za sprečavanje različitih nacionalnih pristupa i obezbeđivanje fer nadoknade za vozače. Sa odobrenjem zakonskih akata, pravila knjiženja će se primenjivati na kabotažu i međunarodne prevoze, isključujući tranzit, bilateralne operacije i bilateralne operacije sa dva dodatna utovara ili istovara.

Što se tiče njegove primene, pravila o vremenu odmora, uključujući povratak vozača, već su stupila na snagu 20 dana nakon objavljivanja akta u Službenom listu EU 31. jula 2020. Pravila o objavljivanju i vraćanju kamiona će se primjenjivati se 18 meseci nakon stupanja na snagu zakona, kao i ostale izmene pravila pristupa tržištu.

izvor: News European Parliament

Pročitaj još:

Partneri

Najpopularnije