EU ulaže dve milijarde € u transportne projekte

EU podržava ekonomski oporavak u svim državama članicama ubrizgavanjem gotovo 2,2 milijarde evra u 140 ključnih transportnih projekata. Ovi projekti će pomoći u izgradnji neophodnih saobraćajnih veza širom kontinenta, podržati održivi transport i stvoriti radna mesta. Projekti će dobiti sredstva putem CEFa – (Connecting Europe Facility), projekata grantova Evropske unije za podršku panevropske saobraćajne infrastrukture.

Ovim budžetom EU će ostvariti svoje klimatske ciljeve utvrđene u Evropskom zelenom sporazumu. Veoma jak naglasak je na projektima koji jačaju železnice, uključujući prekogranične veze i veze sa lukama i aerodromima. Transport unutrašnjim plovnim putevima je pojačan kroz veće kapacitete i bolje multimodalne veze sa drumskom i železničkom mrežom. U pomorskom sektoru prioritet se daje projektima na kraćim rutama koji se zasnivaju na alternativnim gorivima i instalaciji napajanja na obali za luke kako bi se smanjila emisija od strane usidrenih brodova.

Komesarka EU za transport, Adina Vălean, je rekla:

„Doprinos 2,2 milijarde evra ovoj ključnoj transportnoj infrastrukturi pomoći će pokretanju oporavka, i očekujemo da će to generisati 5 milijardi evra investicija. Vrsta projekata u koje investiramo kreće se od unutrašnjih plovnih puteva do multimodalnih veza, od alternativnog goriva do masivne železničke infrastrukture. CEF je jedan od naših glavnih instrumenata u stvaranju transportnog sistema otpornog na krizu – vitalnog i sada i na duži rok.“

Komesarka EU za transport, Adina Vălean

EU će podržati projekte železničke infrastrukture locirane na ključnoj mreži panevropskog saobraćaja (TEN-T) sa ukupno 1,6 milijardi evra (55 projekata). Ovo uključuje projekat Rail Baltica, koji integriše baltičke države u evropsku železničku mrežu, kao i prekogranični deo železničke linije između Drezdena u Nemačkoj i Praga u Češkoj.

Partneri

Najpopularnije