Digitalna transportna dokumentacija u EU

Veće Evropske Unije usvojilo je pravila koja će prevoznicima omogućiti da sva propratna dokumentacija, koja je potrebna različitim nadležnim institucijama, bude digitalizovana.

U koracima koji će uslediti biće usvojen pravni okvir upotrebe elektronske dokumentacije po kojem će sve državne institucije biti dužne da prihvataju digitalnu dokumentaciju. Nakon što (i ako) Evropski parlament usvoji ovu uredbu, ona će postati aktivna 20 dana po objavi u službenom glasniku EU.

Evropska komisija će definisati tehničku specifikaciju, kako za one koji pripremaju dokumentaciju, tako i za one koji je koriste i kontrolišu, a to će važiti za sve vidove transporta – ne samo za drumski.

S obzirom na nivo digitalizacije u društvu i količinu dokumentacije koja se koristi u transportu, ovo je dobrodošao, i logičan, korak koji će prevoznicima i vozačima olakšati svakodnevno obavljanje posla.

Partneri

Najpopularnije