Digitalna transformacija upravljanja transportom

Digitalna transformacija je relativno nov koncept. Jedina stvar koju sigurno znamo o njoj je da je to putovanje sa mnogo nepoznatih deonica. Rukovodioci mnogih kompanija bore se da shvate šta digitalna transformacija zaista znači u smislu obima i intenziteta promena i kakve će posledice imati u njihovom konkretnom slučaju.

Digitalna transformacija se može posmatrati kao proces reorganizacije, reinženjeringa i unapređenja poslovnih procesa i samog poslovanja uz pomoć svih raspoloživih digitalnih alata i tehnologija. Kompanije moraju prihvatiti novu kulturu, strukturu i procese koji će biti usklađeni sa uspostavljenom IT arhitekturom ukoliko žele da prežive i da se razvijaju u savremenom svetu.

Digitalna transformacija je fundamentalna promena za svaku kompaniju. Traje dugo i troši značajna sredstva. Greške koje se mogu desiti na tom putu mogu biti veoma skupe, ali koristi su višestruke, nemerljive i vredne rizika ulaska u kompletan proces koji se mora što pre započeti. Složenost promena koje se dešavaju tokom puta digitalne transformacije je ogromna. Preduslov za uspešnost digitalne transformacije je analiza uticaja predloženih promena.

Iskustvo koje je Infora stekla i stiče sprovodeći kompletnu ili delimičnu digitalnu transformaciju upravljanja transportom u Sunoku, NIS-u, Neltu, Mercati, Bex-u, Farmalogistu, Agroritu i MK Logistici je pretočeno u njenu digitalnu platformu Route Horizon. Preko upravljanja korisnicima, vozilima, vozačima, radom na mapama, zahtevima za transport Route Horizon stvara preduslove za kvalitetno planiranje transportnih i prodajnih aktivnosti na terenu. Planiranje se odvija kroz interaktivne alate koji omogućavaju da se kombinuju algoritmi bazirani na veštačkoj inteligenciji sa iskustvom dispečera, odnosno ljudi koji se bave planiranjem.

Planovi se spuštaju u operacije čija se realizacija prati i digitalizuje pomoću mobilnih uređaja i aplikacija na njima. Uz sve to obezbeđuje se komunikacija i pravovremeno obaveštavanje kako ljudi na terenu, tako i ljudi u kancelarijama. Konačno, prikupljeni
podaci se obrađuju, pripremaju se potrebni dokumenti i izveštaji u digitalnom obliku. Rezultati digitalne transformacije se ponekad mogu predvideti, ali prava analiza može uslediti tek nakon puštanja u rad i stabilizacije sistema.

www.routehorizon.com
office@routehorizon.com
tel: +381637353675

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije