Da li je vreme za elektrifikaciju flote?

Elektrifikacija koja je auto-industriju pre samo petnaestak godina iznenadila, sada je već nezaustavljiv trend. Pritisak koji, s jedne strane, dolazi od strane regulatora (smanjenje emisije štetnih gasova), a s druge strane od tržišta, dovodi do toga da su mnogi proizvođači automobila nespremno dočekali veliku potražnju za električnim vozilima.

Za razliku od američkih, evropskih i japanskih proizvođača, a sudeći po rezultatima proizvodnje i prodaje električnih vozila, kineski proizvođači se nameću kao lideri, kako u programu putničkih, tako i komercijalnih vozila na električni pogon.

ZAŠTO JE TO TAKO?

Kina je, kao država, još pre petnaest godina, donela strateški važnu odluku – da je elektrifikacija prevoznih sredstava deo budućnosti koju će kreirati. Iz tog razloga su finansirali razvoj čitave industrije kroz subvenciju fabrika, ali i subvencije krajnjim korisnicima za nabavku više miliona električnih automobila i motora. To je dovelo do enormnog razvoja industrije električnih vozila, kako po pitanju hardvera i softvera, tako i u tehnološkom razvoju baterija. Upravo su ovo najveći razlozi zašto se sve veći broj ljudi opredeljuje za kineske proizvođače kada je u pitanju nabavka kvalitetnih električnih automobila i lakih komercijalnih vozila po korektnim cenama.

Nabavna cena vozila nije presudna. Za flotne kupce sa velikim kilometražama ušteda po kilometru opravdava investiciju u električna vozila. Aleksandar Vučić, direktor SAIC Motors Group doo
Nabavna cena vozila nije presudna. Za flotne kupce sa velikim kilometražama ušteda po kilometru opravdava investiciju u električna vozila. Aleksandar Vučić, direktor SAIC Motors Group doo

Konglomerat SAIC Motor proizvodi preko sedam miliona vozila na godišnjem nivou i jedan je od lidera na svetskom tržištu kada je u pitanju broj proizvedenih i prodatih električnih vozila. Ova kineska kompanija je, preko istoimenog generalnog zastupnika, pre nešto više od dve godine, domaćem tržištu predstavila svoju ponudu. Za veoma kratko vreme predstavljeni modeli naišli su na veliko interesovanje ovdašnjih kompanija, što je rezultiralo delimičnom ili potpunom elektrifikacijom njihovih flota.

„Maxus eDeliver 3, model brenda Maxus (proizvođača SAIC Motor), koji smo imali priliku da testiramo pre uvoza se pokazao odlično. Nakon što smo realizovali uvoz i isporuke klijentima, možemo da potvrdimo da ovaj model ispunjava sve zahteve koje postavlja obavljanje svakodnevnih logističkih poslova (domet do 250 km dnevno), ali, istovremeno, kompanijama omogućava i dodatnu uštedu tokom korišćenja.“ – rekao je Aleksandar Vučić, direktor SAIC Motors Group doo, na početku razgovora sa predstavnicima Logistike&Transporta.

DA LI JE POTREBNA ODREĐENA OBUKA ZA UPRAVLJANJE ELEKTRIČNIM VOZILIMA I KAKVA SU DOSADAŠNJA ISKUSTVA VOZAČA?

„Prilikom upravljanja modelom Maxus eDeliver 3 je potrebno minimalno prilagoditi navike stečene u dosadašnjem vozačkom iskustvu, jer je stil vožnje električnog vozila u pojedinim elementima izmenjen u cilju smanjenja umora vozača. Važno je napomenuti još i to da je ovaj model imao odlične rezultate i u ekstremnim vremenskim uslovima, te je satisfakcija ljudi koji upravljaju vozilom, još veća.“

KOJE PARAMETRE RAZMATRAJU KOMPANIJE PRI DONOŠENJU ODLUKE O ELEKTRIFIKACIJI SVOJIH FLOTA?

„Tehnologija nije više toliko nova niti ima toliko nepoznanica u bilo kom aspektu korišćenja i održavanja električnih vozila, kao što je to bio slučaj pre samo nekoliko godina, pa ovo više nije „kamen spoticanja“ pri donošenju odluke o ovom, naizgled pomalo rizičnom, iskoraku u svet elektrifkacije.

Sledeće pitanje koje se nameće pre donošenja odluke je opravdanost investicije. Upravo na ovom koraku, većina kompanija koje razmatraju ovu opciju, donose odluku – ušteda je velika, a odluka pozitivna. To je nešto što je odmah osetno – neophodna je flotna kilometraža 150-200 km po vozilu na dnevnom nivou i rezultati su tu. Pored uštede, upotrebom električnih vozila (pogotovo na kompanijskom nivou) aktivno učestvujemo u zaštiti životne sredine. Međutim, nisam slučajno rekao ovim redom – ipak svest o zaštiti životne sredine nije na tako visokom nivou – ekonomija je ispred ekologije. I to je prihvatljivo, dok jedno drugo ne isključuje. Uvrštavanjem Maxus eDeliver 3 u flotu, svi su na dobitku – i kompanije i zaposleni i životna sredina.“

SAIC Motors Group
www.saic.rs
prodaja@saic.rs

 

 

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije