Jun 2021

Tema broja: Drumski transport i komercijalna vozila - Veći, praktičniji, efikasniji, inteligentniji - 100% CADDY; Umor vozača u...

Da li eCMR stiže i u Srbiju?

Digitalni tovarni list – olakšana trgovina i velike uštede.

Privredna komora Srbije – Udruženje za saobraćaj i kompanija Nelt učesnice su pilot projekta Living Lab 12 čiji je cilj, da tokom jula 2019. godine, završi testiranje digitalnog tovarnog lista u realnom okruženju i upozna učesnika u lancu snabdevanja sa njegovim prednostima. Living Lab 12 je deo AEOLIX projekta koji se bavi digitalizacijom u oblasti logistike i transporta.

Partneri

Najpopularnije