Avgust 2020

Tema broja: Drumski transport - "Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom" - Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans; Budućnost...

Čarter letovi i železnice duž Novog puta svile obezbeđuju snabdevanje

Teška vremena zahtevaju fleksibilne i pragmatične mere, posebno kada je reč o obezbeđenju lanaca snabdevanja. DHL Global Forwarding koristi svoje dugogodišnje iskustvo kako bi zadovoljio brzorastuću potražnju za transportnim uslugama u segmentu medicine. Nove tehnologije i visok nivo posvećenosti svih zaposlenih i dalje su ključni činioci u uspešnosti borbe DHL kompanije protiv krize nastale usled korona virusa. Bez ovih atributa, velike količine zaštitne opreme i medicinskih proizvoda ne bi se mogle nabaviti i distribuirati u tako kratkom roku.

Na primer, u toku jedne sedmice, prevezeno je oko 100,000 kovid testova dnevno od Kine do Nemačke i Češke za kupce medicinske opreme. Nestašica u nabavci medicinske opreme, strože kontrole na međunarodnim granicama i manjak vazdušnog teretnog kapaciteta, neki su od izazova sa kojima se suočava logistička industrija tokom pandemije. Međutim, zahvaljujući svojim stručnjacima, svetskoj mreži terminala, skladišta i kancelarija i svojoj tehnološkoj infrastrukturi, DHL Global Forwarding je u stanju da efektivno održava lance snabdevanja. Uprkos napetoj situaciji u vazdušnom i okeanskom teretnom saobraćaju, hitno potrebna zaštitna oprema, lekovi i SARS-CoV-2 testovi, i dalje se transportuju. Uz to, kapaciteti vozova na Novom putu svile su se gotovo udvostručili poslednjih nedelja.

U pogledu okeanskog teretnog transporta, DHL Global Forwarding svojim klijentima takođe nudi rešenja za nastavljanje kontinuiteta poslovanja, kako bi se izbegli nepotrebni troškovi transporta i kašnjenja. Mnogi kupci koriste ta prilagođena rešenja kako bi što brže povećali posao ili proizvodnju i da budu spremni za trenutak kada će se potražnja u sektorima proizvodnje i maloprodaje ponovo povećati. Roba se skladišti u zaštićenim kontejnerima ili u skladištima u blizini odredišta, što klijentima omogućava brz i fleksibilan pristup svojim artiklima. DHL Global Forwarding takođe podržava svoje kupce kada se čini da su postojeće opcije iscrpljene. Uprkos drastično manjenim kapacitetima transporta, DHL Global Forwarding je uspeo da omogući dostupnost resursa u kratkom roku i da osigura dobru distributivnu praksu u skladu sa standardima transporta lekova. Tokom tri nedelje, u Kinu je dopremljeno više od 100 paleta lekova dnevno u regulisanim
temperaturnim uslovima.

Pored toga, obezbeđena je i posebna navlaka pomoću koje se omogućava kontrolisana temperatura tokom pretovara robe, čime se obezbeđuje i ušteda na vremenu. Kada su u pitanju medicinska roba i farmaceutski proizvodi, DHL Global Forwarding se prvenstveno oslanja na Frankfurt i Lajpcig kao svoje glavne logističke centre. Sa lokacijom u neposrednoj blizini dva aerodroma, DHL Global Forwarding upravlja najsavremenijim centrima za pretovar medicinskih proizvoda. Obe lokacije su idealna vrata za evropski uvoz i izvoz, sa zonama sa kontrolisanom temperaturom, skladištima za pretovar usaglašenim sa distributivnim standardima koji omogućavaju održavanje kvaliteta i integriteta lekova tokom njihove distribucije i IATA CEIV Pharma i TAPA A sertifikatima za međunarodne klijente.

Partneri

Najpopularnije