Avgust 2020

Tema broja: Drumski transport - "Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom" - Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans; Budućnost...

30 godina poslovanja – garancija kvaliteta

Iako je ova godina po mnogo čemu specifična, kompanije koje posluju više decenija, iskustvom uspevaju da pronađu rešenja i prilagode svoje poslovanje novonastaloj situaciji. Jedna koja ove godine proslavlja “veliki” jubilej – 30 GODINA POSLOVANJA – je novosadska kompanija “Panšped”.

U oblasti transporta, Panšped svojim klijentima pruža usluge drumskog, železničkog, kontejnerskog, avio i brodskog saobraćaja. Drumski transport obuhvata otpremu i dopremu robe za sve zemlje Evrope, specijalne, zbirne i transporte vangabaritnih tereta, kao i usluge obezbeđivanja i popunjavanja CMR tovarnih listova, TIR i ATA karneta.

Osim transportnih usluga i špediterskih poslova, Panšped pruža usluge skladištenja, manipulacije, distribucije i osiguranja robe u međunarodnom transportu, sa ciljem da odgovori na sve potrebe korisnika u zoni logistike.

Od 1996. redovan je član FIATA međunarodne asocijacije špeditera, koja omogućava izdavanje špediterskih potvrda FCR, FCT i FBL. Godine 2007. Panšped je otvorio robno-transportni terminal u Novom Sadu, gde vrši prihvat, istovar, utovar i/ili skladištenje, pretovar robe i kamionsku dopremu do skladišta krajnjeg kupca.

Svi poslovni procesi kompanije su 2018. usaglašeni sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, kada je definisana i Politika sistema menadžmenta kvaliteta koja demonstrira opredeljenost ka stalnom razvoju i unapređenju kompanije.

Još od osnivanja, Panšped je kontinuirano ulagao u usavršavanje stručnog kadra, razvoj usluga i partnerskih odnosa, što je urodilo Excellence SME Serbia sertifikatom 2019.

U proteklih 30 godina, menjale su se tržišne prilike i nizali izazovi, ali je misija kompanije ostala ista – razvoj novih i unapređenje postojećih usluga, modernizacija logističke infrastrukture i ulaganje u znanje i veštine zaposlenih. Sada, uz podršku partnera i saradnika, Panšped svoju navigaciju usmerava ka utakmici budućnosti – integrisanju u evropske i svetske privredne tokove i učvršćivanju pozicije na široj mapi Balkana, Centralne i Jugoistočne Evrope.

Partneri

Najpopularnije