Avgust 2020

Tema broja: Drumski transport - "Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom" - Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans; Budućnost...

Transport i distribucija

Digitalizacija kao imperativ

Digitalizacija kao globalni trend koji je aktuelan već godinama, definitivno je uzela maha tokom pandemije. Ispostavilo se da su kompanije koje su...

EU ulaže dve milijarde € u transportne projekte

EU podržava ekonomski oporavak u svim državama članicama ubrizgavanjem gotovo 2,2 milijarde evra u 140 ključnih transportnih projekata. Ovi projekti će pomoći...

Upravljajte transportom na pravi način

Dinamično okruženje u kakvom posluju logističke kompanije zahteva da one daju brze i precizne odgovore na izazove koje to okruženje svakodnevno nameće....

Nelt implementira softver ROUTE HORIZON

Početkom implementacije softvera Route Horizon, nastalog na osnovama pilot projekta realizovanog prošle godine, kompanije Nelt i Infora ozvaničile su saradnju krajem juna...

Evropski parlament odobrio veliku reformu drumskog saobraćaja

Evropski parlament odobrio je revidirani Paket za mobilnost i poboljšanje radnih uslova vozača i stopirao narušavanje konkurentnosti u sektoru drumskog saobraćaja.Ovaj paket...

Transport i distribucija

Digitalizacija kao imperativ

Digitalizacija kao globalni trend koji je aktuelan već godinama, definitivno je uzela maha tokom pandemije. Ispostavilo se da su kompanije koje su...

EU ulaže dve milijarde € u transportne projekte

EU podržava ekonomski oporavak u svim državama članicama ubrizgavanjem gotovo 2,2 milijarde evra u 140 ključnih transportnih projekata. Ovi projekti će pomoći...

Upravljajte transportom na pravi način

Dinamično okruženje u kakvom posluju logističke kompanije zahteva da one daju brze i precizne odgovore na izazove koje to okruženje svakodnevno nameće....

Nelt implementira softver ROUTE HORIZON

Početkom implementacije softvera Route Horizon, nastalog na osnovama pilot projekta realizovanog prošle godine, kompanije Nelt i Infora ozvaničile su saradnju krajem juna...

Evropski parlament odobrio veliku reformu drumskog saobraćaja

Evropski parlament odobrio je revidirani Paket za mobilnost i poboljšanje radnih uslova vozača i stopirao narušavanje konkurentnosti u sektoru drumskog saobraćaja.Ovaj paket...