Avgust 2021

  Tema broja: Informacioni sistemi u logistici i transportu - 10 razloga zašto je digitalna transformacija neophodna u logistici;...

Vodič za skladišne robote

Digitalizacija je dovela do promena u većini poslovnih procesa, ali se slobodno može reći da je u intralogistici proizvela revoluciju u izvođenju operacija. Trenutno u svetu vlada bum u usvajanju tehnologije robotike u skladištima i distributivnim centrima. Tržište skladišne robotike procenjeno je na 2,28 biliona dolara u 2016. godini, a očekuje se da će do 2022. godine ostvariti vrednost od 6 biliona.

Postoji nekoliko vrsta skladišnih robota koji nude različite funkcije, što omogućava skladištima da odaberu robotska rešenja koja pomažu u različitim procesima. Menadžeri skladišta bi trebalo da razumeju dostupne opcije za primenu pravih tehnologija koje odgovaraju potrebama skladišta. Ovaj vodič pruža pregled tržišta skladišne robotike, tipova skladišnih robota, njihovih funkcija, primena i drugih informacija koje operateri skladišta moraju da znaju kako bi pametno uložili u tehnologije.

VRSTE SKLADIŠNIH ROBOTA

Industrija skladišne robotike uključuje nekoliko vrsta skladišnih robota koji služe u razne svrhe i funkcije kao što su komisioniranje i transport robe kroz skladište.

Automatizovani sistemi za skladištenje i preuzimanje (AS / RS) – Ovi sistemi automatizuju rukovanje artiklima tako što preuzimaju robu za otpremu ili upotrebu i vraćaju predmete na odgovarajuće lokacije za skladištenje. Rešenja AS / RS uključuju dizalice koje preuzimaju robu iz regala i šatlove koji se kreću između regala.

Tehnologija Roba-ka-Čoveku (G2P) – Slična AS / RS sistemima, G2P tehnologija uključuje robote za komisioniranje robe koji dostavljaju predmete na komisione stanice, gde su operatori stacionirani da ispunjavaju naloge dok im se artikl dovoze.

Automatski vođena vozila (AGV) – Automatski vođena vozila kao što su autonomni viljuškari, prevoze artikle sa jedne lokacije na drugu u okviru skladišta. AGV se oslanjaju na staze ili magnetne trake smeštene na planiranim putnim trasama, ponekad uparene sa senzorima ili tehnologijom kamere kako bi se izbegle prepreke.

Automatski vođena kolica (AGC) – AGC i AGV su ponekad grupisani u istu kategoriju. Glavna razlika je u tome što AGCovi nose manja opterećenja.

Autonomni mobilni roboti (AMR) – Autonomni mobilni roboti su slični AGV-ima i AGC-ima po tome što samostalno prevoze artikle i materijal kroz skladište. Za razliku od AGC-a i AGV-a, koji putuju fiksnim rutama vođeni tragovima ili magnetnim trakama, AMR-ovi se oslanjaju na mape i senzore za navigaciju fleksibilnijim rutama tumačenjem okruženja.

Autonomni roboti za popis su jedna vrsta autonomnih mobilnih robota. Kada se koriste sa opremom i predmetima označenim RFID-om, autonomni roboti za popis vrše brojanje inventara u unapred određenim vremenima ili intervalima. U ovu kategoriju spadaju i saradnički mobilni roboti koji poboljšvaju rad ljudi vodeći saradnike kroz zadatke.

Zglobne robotske ruke – Robotski udovi sa više zglobova i zglobnim robotskim rukama pomeraju i podižu predmete u skladištu. Obično se koriste prilikom procesa prijema, kao što su premeštanje predmeta sa paleta na nosače, u proizvodnim pogonima, za prenošenje, pakovanje i otpremu.

Bespilotne letelice – Bespilotne letelice ili bespilotna autonomna vozila (UAV), poznata kao dronovi, pružaju vidljivost zaliha u realnom vremenu u skladištima kada su opremljena RFID tehnologijom.

Skladišni roboti su takođe klasifikovani prema nosivosti. U zavisnosti od prirode industrije i potreba skladišta, skladišni roboti sa određenim nosivostima se koriste češće u nekim industrijama nego u drugim. Skladišni roboti u rasponu od 0,5 do 10 kg zauzimali su najveći udeo na tržištu skladišne robotike u 2016. godini i očekuje se da će rasti po najvišoj stopi tokom predviđenog tržišta i tržišta od 2017. do 2022. godine.

UPOTREBA SKLADIŠNIH ROBOTA

Sa napretkom u tehnologiji navigacije i funkcionalnim mogućnostima, skladišta danas koriste robote za razne primene. Evo pogleda na to kako skladišta koriste robote za uobičajene zadatke u skladištu.

Utovar i istovar

Utovar i istovar su procesi koji se obično izvode uz pomoć viljuškara i paletnih viljuškara, ali AGV-ovi poput automatizovanih viljuškara pomažu skladištima da ubrzaju ove zadatke. Iako je dugačak put pre nego što skladišta u potpunosti realizuju automatizovano utovar i istovar, postoje neka rešenja za robotiku koja mogu obavljati zadatke poput uklanjanja paleta sa prikolica i postavljanja na transportne trake ili druge sisteme za transport do područja za sortiranje.

Nedostatak trenutnih rešenja za robotiku za istovar je taj što će možda biti potrebne modifikacije na zadnjem delu kamionskih prikolica – skup i manje praktičan poduhvat, posebno za skladišta koja primaju robu od više dobavljača.

Paletizacija i depaletizacija

Mnoga skladišta koriste palete za slanje i primanje proizvoda, ali paletizacija i depaletizacija su dosadni, ponavljajući zadaci. Iako koncept automatizovane opreme za paletiranje nije nov, on raste u popularnosti, delimično vođen željom da se smanji pritisak na ljudske radnike kao posledica zamornih, neergonomskih zadataka.

Ova rešenja obično imaju dodatke za hvatanje predmeta i njihovo postavljanje na paletu. Često su upareni sa transporterima koji dovode proizvode do područja za paletiranje. Postoji nekoliko vrsta robotizovanih rešenja za paletizaciju, uključujući paletizatore vreća i sanduka, a neki čak mogu rukovati i krhkim predmetima.

Sortiranje

Sortiranje izgleda kao jednostavan postupak, ali zapravo je složen za automatizaciju. Skladišni roboti dizajnirani za sortiranje predmeta moraju biti u mogućnosti da pokupe predmete, identifikuju ih i smeste u odgovarajuće mesto ili drugo skladište. Roboti za sortiranje u skladištu često su upareni sa transportnim sistemima i koriste neku vrstu robotske ruke za hvatanje predmeta, u kombinaciji sa kamerama kako bi “pronašli” predmet, i algoritmima za poređenje tih slika sa drugim slikama radi identifikacije predmeta. Robotska rešenja za sortiranje smanjuju broj transfera i transportera u poređenju sa tradicionalnim sistemima za sortiranje.

Komisioniranje je imalo najveći udeo ukupnog tržišta skladišne robotike u 2016. godini, prema istraživanju forme Markets& Markets. S obzirom da troškovi rada čine oko 65% budžeta za rad skladišta, lako je uvideti zašto skladišta žele da usvoje tehnologije automatizacije koje pomažu ljudskim radnicima da efikasnije obavljaju zadatke. Skladišta koja se prostiru u mnoštvu industrija koriste robote za komisioniranje i to sa dobrim razlogom: oni su tačni, visoko efikasni i smanjuju vreme i troškove obrade naloga.

Rešenja za robotizirano komisioniranje, kao što je robot Chuck kompanije 6 River Sistems, oslanjaju se na LiDAR za fleksibilnu navigaciju, kao i na mašinsko učenje i veštačku inteligenciju kako bi se odredile najefikasnije rute u realnom vremenu. Chuck omogućava ljudima da se fokusiraju isključivo na komisioniranje tako što autonomnom vožnjom vodi ljude od jedne do druge komisione lokacije. Još jedna pred nost je skraćeno vreme hodanja. Kompanija Healing Hands Scrubs, smanjila je vreme hodanja radnika sa 19 km dnevno na samo 5 km nakon primene 6 River Sistema.

Pakovanje

Pakovanje je još jedna radno intenzivna funkcija u skladištu koja ima koristi od automatizovanih rešenja. Automatizovani sistemi za pakovanje, kao što su mašine za pakovanje u vreće, pomažu ubrzavanju procesa pakovanja. Softver za kartonizaciju je još jedno tehnološko rešenje koje izračunava idealnu veličinu kartonske kutije za porudžbine na osnovu težine, dimenzija i drugih podataka kako bi se smanjio otpad i smanjili troškovi rada ukidanjem potrebe za prepakivanjem naloga.

Transport

Robotski transportni sistemi imaju više oblika, od AGV-a do sistema konvejera i monošina. Monošine se obično koriste za transport paleta, dok se konvejeri koriste za transport manjih predmeta, kutija ili kanti. Neki konvejeri takođe mogu da prevoze palete. AGV-ovi mogu biti dizajnirani za prilagođeno rukovanje teretom. Ova rešenja prevoze robu, kontejnere ili palete sa jednog mesta na drugo u celom skladištu, na primer od utovarnih dokova do područja za sortiranje ili od zona za komisioniranje do zona za pakovanje.

Skladištenje

Automatizovani sistemi za skladištenje i preuzimanje (AS / RS) uključuju nekoliko vrsta skladišnih robota, uključujući šatlove za palete, sisteme za skladištenje kutija i skladišne dizalice. Ova rešenja se ponekad koriste zajedno sa mobilnim regalnim sistemima za optimizaciju iskorišćenja prostora. Rešenja AS / RS dizajnirana su za rad u uskim prolazima i na velikim visinama.

Partneri

Najpopularnije