Jun 2021

Tema broja: Drumski transport i komercijalna vozila - Veći, praktičniji, efikasniji, inteligentniji - 100% CADDY; Umor vozača u...

Savremene tehnologije za efikasniju logistiku i organizaciju poslovnih procesa

Vlasnici flota vozila u stalnom su traganju za modulima koji će im omogućiti uštede, ali i efikasniju logistiku i upravljanje poslovnim procesima. Kompanija Satwork već 15 godina uspešno pruža usluge upravljanja flotama vozila putem svog Satwork™ sistema (Satwork informaciono-računarski sistem), nudeći kvalitetna rešenja bazirana na savremenim GPS/GNSS tehnologijama.

Klijenti Satworka su mahom kompanije koje raspolažu velikim flotama vozila, pa je time i broj praćenih objekata na SatIRS™ sistemu izrazito velik, kao i količina podataka koja se dnevno prezima, obrađuje i kroz različite izveštaje isporučuje klijentima. Kako ističu u Satworku, to je velika odgovornost i zahteva maksimalnu podršku u tehničkom i profesionalnom smislu, koju su oni svojim klijentima spremni da pruže 24h, 7 dana u nedelji.

“Fokusirani smo na razumevanje potreba klijenata i kreiranje adekvatnih rešenja i uvek nastojimo da ponuđena rešenja budu jednostavna za korišćenje i prilagođena specifičnostima svakog pojedinačnog klijenta.” – kažu iz Satwork-a.

Prednost i SATIRS™ sistema

 • Smanjenje troškova
 • Kontrola vozača i vozila – EKO vožnja
 • Povećana produktivnost
 • Kontrola potrošnje goriva
 • Bezbedan prenos podataka
 • Optimizacija i rutiranje, putni nalozi
 • Dostupnost vozila, identifikacija vozača
 • Komunikatori i navigacija
 • Obrađen izveštaj u PDF-u spreman za arhiviranje
 • Integracija sa berzama transporta

Preduslov za ugradnju – vozilo mora da ima odgovarajući digitalni takograf, GPS uređaj sa nalogom na SATIRS™ sistemu.

Servis EKO VOŽNJA ™ – prečica do uštede

Jedan od novijih, klijentima interesantnih servisa je “Eko vožnja”. Lepeza njegovih mogućnosti je izuzetno široka, a prednosti korišćenja veoma brzo uočljive, posebno za kompanije koje poseduju velike flote vozila.

Servis funkcioniše na taj način da beleži prekršaje – nagla ubrzanja, kočenja i skretanja, i na osnovu njihovog intenziteta daje tzv. Eko penale, čiji je opseg od 0 do 10 (0 – nema prekršaja).

“Na osnovu analiza i merenja koje smo sproveli, optimalan broj ubrzanja, kočenja i skretanja na pređenih 100km je 10 po svakom parametru (10 naglih ubrzanja, 10 naglih kočenja, 10 naglih skretanja)”, pojašnjavaju iz Satworka.

Opcije koje nudi EKO VOŽNJA™

 • Pregled da li je bilo prekršaja i u kojoj meri
 • Optimalnost rute
 • Prikaz prekršaja na mapi (vreme nastanka i intenzitet prekršaja, i brzina vožnje nakon prekršaja)
 • Izveštaji o prekršajima koji pokazuju stil vožnje po: vozilu, vozaču ili određenoj ruti
 • Mogućnost ugradnje zvučne ili svetlosne signalizacije koja upozorava vozača na neadekvatnu vožnju

Prednosti:

 • Poboljšanje sigurnosti učesnika u saobraćaju
 • Pozitivan rezultat na troškove održavanja vozila (količina potrošenog goriva, habanje rezervnih delova, guma, itd)
 • Smanjenje emisije štetnih gasova

Daljinsko čitanje digitalnih tahografa

Maksimalno iskorišćenje transportnih kapaciteta, jedan je od osnovnih prioriteta svakog transportnog preduzeća.

Satwork svojim klijentima nudi uslugu daljinskog očitavanja digitalnih tahografa putem već pomenutog SatIRS™-a, čime se klijentu omogućava bolja organizacija transporta i maksimalno iskorištavanje vremena i ostalih resursa, ali i otvara se mogućnost efikasnijeg reagovanja na iznenadne ukazane prilike na tržištu transporta.

Putem SatIRS™-a, klijenti mogu bezbedno preuzimati podatke iz memorije digitalnih tahografa i kartica vozača i prenositi ih putem Interneta ili GPRG protokola. Podaci se daljinski očitavaju sa tahografa i prenose na servere gde se obrađuju, a potom se u formi izveštaja dostavljaju na korisnikov e-mail nalog u PDF/.ddd formatu.

Na ovaj način, putem SatTACHO ™ servisa, podaci se sa kartice vozača i memorije digitalnog tahografa mogu preuzeti i arhivirati u bilo kom trenutku sa bilo kojeg mesta u Evropi i svetu.

U cilju da svojim klijentima pomognemo da se na putu što bolje organizuju i efikasnije iskoriste svoje resurse, omogućili smo i uslugu dostavljanja podataka prema eksternim provajderima putem API interfejsa.

Partneri

Najpopularnije