ROBOT za komisioniranje artikala u plastičnim vrećicama

Kompanija Soft Robotics Inc je kreirala SuperPick Polybag Picking Sistem, za koji kaže da je prvi sistem posebno dizajniran za automatizovano rukovanje povratima artikala. Zamišljen je da omogući e-trgovini da automatizuje rukovanje, skeniranje i učitavanje odlaznih naloga i
povrata artikala u kesama.

Sezona praznika u 2019. godini pruža primere izazova koje predstavlja povratna logistika. Prema nedavnom izveštaju, do 30% svih onlajn porudžbina se vraća pošiljaocu, pri čemu neki trgovci imaju nivo od čak 50%. Pored toga, obrada povrata zahteva 20% više prostora i
dvostruko više radne snage od slanja početnog paketa.

“Povratna logistika i obrada vraćenih artikala postali su centar pažnje mnogih kompanija za e-trgovinu, pošto su nedavna istraživanja pokazala da 41% ljudi koji kupuju artikle putem interneta to čine sa namerom da vrate bar deo svoje narudžbine. Ovaj problem će se samo pogoršati jer potrošači i dalje svake godine povećavaju količinu svojih kupovina na mreži.”Carl Vause, generalni direktor Soft Robotics-a.

Robotika može pomoći u rešavanju problema nestašice radne snage i da bude alat za brzo i fleksibilno ispunjavanje porudžbina i rukovanje povratima proizvoda. Polybag sistem za komisioniranje kesica je proširenje SuperPick platforme, koja kombinuje 3D vision sa kompatibilnom tehnologijom hvatanja za rukovanje velikim brojem artikala.

“Plastične vrećice postaju preferirani način pakovanja u e-trgovini zbog nižih troškova slanja
u poređenju sa kartonskim kutijama. Tradicionalna automatizacija imala je poteškoća u pouzdanom rukovanju nestrukturiranim predmetima u plastičnim vrećama. SuperPick sistem za komisioniranje vrećica SuperPick dizajniran je za rukovanje mnoštvom SKU-a bez reprogramiranja ili dugotrajne, složene obuke.” – kažu u Soft Robotics. Može odabrati, skenirati
i isporučiti identifikovane proizvode različitih veličina, oblika, krhkosti i težine u bilo koji sistem za
rukovanje materijalima koji postoji na tržištu.

“Uveli smo inovativno rešenje za automatizaciju koje ne samo da je odgovor na složenost i promenljivosti u nestrukturiranom okruženju povratnog toka robe, već je i krajnje rešenje za proces potpunog izvršavanja naloga”, rekao je Vause.

Partneri

Najpopularnije