Avgust 2020

Tema broja: Drumski transport - "Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom" - Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans; Budućnost...

INDUSTRIJA 4.0 – revolucija ili šarena laža?

Industriju 4.0 karakteriše, pre svega, razvoj digitalnih tehnologija, fizike i biologije. Granice između stvarnog i virtuelnog sveta postaju sve manje izražene. Stručnjaci smatraju da će Industrija 4.0 doneti ozbiljne promene u oblastima nanotehnologije, veštačke inteligencije, biotehnologije, transporta, skladištenja energije, 3D štampača i dr.

Da se podsetimo u nekoliko reči o prethodnim industrijskim revolucijama. Prva se dogodila polovinom 18. veka. Izum koji ju je pokrenuo je bila vodena para koja je omogućila da se ručna proizvodnja mehanizuje. Druga se dogodila krajem 19. veka, izum koji je pokrenuo je bila električna energija koja je omogućila masovnu proizvodnju. Treća se dogodila u drugoj polovini 20. veka, izum koji je pokrenuo je bila elektronika/ informatika koja je omogućila da se automatizuje proizvodnja.

Da li se Industrija 4.0 zaista može nazvati industrijskom revolucijom?

Veliko – NE.

Pre svega fali joj izum koji može da pokrene nešto što ćemo nazvati revolucijom. Zatim joj fali genije koji stoji iza izuma. Bez pravog izuma i bez pravog uma, teško da je ovo revolucija. To može biti samo nadogradnja treće industrijske revolucije, koju karakteriše povezivanje tehnologija koje brišu granice između fizičkog, digitalnog i biološkog. Ako pogledamo ko se sve uključio u propagiranje ove revolucije, sa kojih foruma, koji novinari i koji stručnjaci, koje države, organizacije i institucije, stvari postaju nešto jasnije. Za barjaktara ove revolucije određen je Klaus Švab, inženjer i ekonomista iz Nemačke i osnivač
foruma u Davosu. Njegova knjiga „Četvrta industrijska revolucija“ je postala smernica za dalji razvoj ove priče.

Da li i vama deluje neobično da jedan čovek, profesor biznisa, koji je tek sa više od 50godina prvi put surfovao internetom, može da nametne toliko veliku stvar?

Da li je moguće da, pored toliko „super pametnih“ mladih ljudi koji su porasli i srasli sa novim tehnologijama i internetom, jedan 80-godišnjak najbolje razume sajberfizičke sisteme u kojima danas posao završavaju roboti?

Zatim, previše ekonomista nam objašnjava Industriju 4.0. Zašto bi nam ekonomisti objašnjavali revoluciju koja se odigrava pred našim očima? Da li gospodin Švab može da stane rame uz rame sa Džejmsom Vatom ili Nikolom Teslom? Uz veliko poštovanje njegovog obrazovanja i delovanja, ipak mislim da nije u istoj kategoriji sa Vatom i Teslom.

Da pogledamo širu sliku… Zašto su danas na svetu najvrednije 3 kompanije Apple, Amazon i Alfabet (Google)?

Da li znate da je u 2017. godini na listama kompanija sa najvećim prometom, profitom, brojem zaposlenih, itd., nije ni jedna od navedene 3 kompanije na prvih 15 mesta, ni na jednoj listi?

Partneri

Najpopularnije