Digitalna kontrola opterećenja tovarnog prostora

Tehnološki deo grupe “Continental“ razvio je digitalni, na senzorima zasnovan i, kako se tvrdi, pouzdan sistem visokih performansi za merenje (vaganje) terete OBWS koji beleži i prikazuje masu komercijalnih vozila, uključujući prikolice i poluprikolice. Merenje se može obaviti brzo, lako i nezavisno od stacionarne vage – pre početka svakog putovanja. Njegove osnovne i dodatne funkcije prevazilaze specifikacije iz direktive Evropske unije 2015/719, koja će stupiti na snagu maja 2021. godine.

Ta direktiva zahteva od država članica EU da češće mere bruto masu komercijalnih vozila – da bi se zaštitila putna infrastruktura i smanjio uticaj na životnu sredinu. Preopterećeni kamioni, naime, ne predstavljaju samo povećani saobraćajni rizik, već i više utiču na habanje puteva i oštećenja mostova. Istovremeno, redovna merenja vozila imaju za cilj da osiguraju pošteniju konkurenciju, tako što će zahtevati da svi transporteri poštuju propisana maksimalna opterećenja.

Da bi planirali i u skladu s tim sprečili sankcije, vozači i operateri voznog parka moraju unapred znati stanje terete pre nego što vozilo krene na odredište. Do sada je to bilo moguće samo ako se za vaganje koriste stacionarne ili specijalne pokretne vage. Kontinentalov novi sistem sasvim rešava ovaj problem, nudeći dodatne funkcije koje prevazilazi regulatorne odredbe. „Čak i ako se opterećenje u budućnosti meri senzorima na putu, novo integrisano rešenje ostaće zanimljivo špediterima, menadžerima voznih parkova i vozačima“, kaže Marc Leinemann, menadžer tehničkog projekta u Kontinentalu uključen u razvoj novog sistem za digitalno vaganje integrisanog u vozilo.

Ako se masa tereta i ukupna masa prevoznog sredstva (solo vozila s prikolicom ili bez nje ili tegljača s poluprikolicom) može utvrditi pre putovanja, teretni prostori se mogu utovariti efikasnije i sigurnije. Podaci koje nudi novi sistem takođe omogućavaju preventivno održavanje vozila, a mogu poslužiti kao osnova za nove poslovne modele, na primer, za određivanje transportnih tarifa zavisnog od stvarne mase tereta, odnosno stvarnog opterećenja vozila.

Kontinentalovi stručnjaci su razvili nekoliko verzija novog sistema koje uzimaju u obzir različite tipove oslanjanja tovarnog prostora/vozila. Šasije s vazdušnim oslanjanjem su odlične za kontinuirano merenje opterećenja svake pojedinačne osovine, ali Kontinental ima prilagođena rešenja i za šasije s čeličnim ogibljenjem. Tako senzor za vozila s vazdušnim oslanjanjem koristi ultrazvuk za merenje visine i pritiska vazdušnih jastuka kako bi se utvrdilo opterećenje osovine. Na istoj osnovi razvijen je senzor visine za amortizere za vozila bez vazdušnog oslanjanja. Hod oslanjanja amortizera pruža informacije o stanju opterećenja odgovarajuće osovine.

U svakoj od verzija prikupljeni podaci se prosleđuju u „pametnu“ jedinicu i procenjuju, a konačni rezultati se prikazuju putem aplikacije na pametnom telefonu vozača ili na displeju u vozačkoj kabini. Menadžeri flote takođe mogu da preuzmu podatke i optimizuju korišćenje voznog parka.

Partneri

Najpopularnije