Digitalizacija putnih naloga i otpremnica

Iako su posledice koje je doneo Covid 19 na logistiku i transport još uvek neizvesne, ono što jeste izvesno je da se digitalna transformacija ubrzava u ovom tradicionalno sporo prilagodljivom sektoru.

Infora je spremna da pomogne u digitalnoj transformaciji i da svoje dugogodišnje iskustvo u digitalnom upravljanju transportom prenese i na one koji se još uvek nisu odvažili da naprave iskorak, iako su svesni da svako odlaganje ide u prilog samo konkurenciji. Oni koji jesu, NELT, NIS i MK group, grabe krupnim koracima dalje, aktivno komuniciraju sa nadležnim ministarstvima kako bi se digitalizacija dokumentacije jasnije formulisala i konstantno isčekuju novine koje donosi Route Horizon. U 2020. godini Infora je u sklopu Route Horizon sistema za svoje klijente razvila e-otpremnicu i elektronsko popunjavanje putnog naloga.

ELEKTRONSKI PUTNI NALOG

Suština putnog naloga je da on bude popunjen za vozila za koje je zakonski propisana obaveza.
U njemu se jasno navodi da je vozilo preuzeto u odgovarajućem stanju, tehnički ispravno i evidentirane su deonice, stanja brojila i vremena. Zakon ne brani da putni nalog bude u elektronskom obliku, ali neinformisanost, strahovi od promene poslovnih procesa i od kontrole nadležnih još uvek utiču na to da elektronski putni nalog zaživi. Route Horizon u sklopu svojih aplikacija, ne samo da omogućava kreiranje digitalnog putnog naloga, nego olakšava vozaču popunjavanje istog kroz jednostavno beleženje akcija, gde se podaci o poslu povlače iz sistema, podaci o lokaciji iz mobilnog uređaja ili uređaja za praćenje, a podaci o kilometraži iz digitalnog tahografa. Popunjavanje putnog naloga je tako brže i jednostavnije, a za veće kompanije i sistemski rešeno, bez bojazni da će putni nalozi biti izgubljeni, zatureni, ili stići kasno na obradu.

ELEKTRONSKA OTPREMNICA

Otpremnica dokument koji potvrđuje koja roba se prevozi i potvrda vlasnika da se njegova roba prevozi. Praksa u Srbiji još uvek ne prihvata e-otpremnicu kao validnu, ali je primetno da zakonodavac donosi odluke i ide ka pojašnjavanju zakonskih akata kako bi tu praksu promenio. Infora je u sklopu Route Horizon sistema razvila mogućnost izdavanja elektronske otpremnice uz veliku pomoć Sunoka. U kampanji šećerne repe 2020. godine će sistem kreiranja i izdavanja elektronske otpremnice, kao i upotreba podataka iz nje u digitalnom obliku biti pušten u rad. Suština rešenja je u digitalnoj potvrdi vlasnika robe da je roba utovarena na vozilo, čime se proces dalje obrade podataka ubrzava, postaje precizniji i transparentniji, a izdavanje svih računa i prateće dokumentacije je moguće odmah nakon prijema robe.

Partneri

Najpopularnije