DHL za održivu logistiku

Prateći naučno zasnovane činjenice, DHL je, u skladu sa Pariskim klimatskim sporazumom objavio da je dugoročni cilj kompanije smanjenje emisije ugljendioksida. Plan kompanije je da do 2030. godine u neutralnu logistiku uloži neverovatnih 7 milijardi evra.

Sredstva će biti usmerena na finansiranje alternativnih varijanti avionskog goriva, proširenje flote vozila na električni pogon i na podsticanje izgradnje klimatski neutralnih objekata. Na putu ka svom cilju do zelene logistike, koji je u ovoj kompaniji na snazi već 4 godine, bitno je napomenuti posvećenost za definisanje i ispunjenje kako ustaljenih tako i privremenih ciljeva.

„Preuzimamo odgovornost da vodimo industriju logistike u održivu budućnost. Našu kompaniju žutih boja pretvaramo u zelenu, i dajemo važan doprinos našoj planeti i društvu “.

Frank Appel, izvršni direktor DHL Grupe

Problem klimatskih promena zauzima veoma bitan deo novog plana održivosti i zaštite životne sredine DHL Grupe usaglašenim za naredne godine. Pored posvećenosti životnoj sredini, vodi se računa o definisanju jasnih ciljeva i mera u oblasti društvene odgovornosti i upravljanja.

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije