Žene u logistici

Brojne naučne studije pokazale su da rodna raznolikost u logistici, ne samo da podstiče saradnju, razumevanje i toleranciju, nego i povećava konkurentnost, produktivnost i društvenu odgvovornost preduzeća.

U određenim industrijskim granama kao što su logistika i transport, razlika u rodnoj zastupljenosti je toliko velika da ona remeti bilo koju statistiku koja bi mogla ukazati na trend poboljšanja. Ne može se poreći da je logistički sektor, tradicionalno, povezan sa fizičkim radom i, shodno tome, se smatra muškim sektorom. Nakon detaljnijeg posmatranja logističke industrije, vidimo da su radne pozicije koje uključuju mnogo fizičkog angažovanja (kao što su pozicije viljuškarista i magacionera) “rezervisane” za muškarce. Međutim, uvođenje novih tehnologija unutar sektora, bilo da je to u procesnom menadžmentu ili upravljanju robom, koji zahtevaju automatizaciju i robotiku, trebalo bi da sruše barijere za žene koje žele da zakorače u ovu industriju. Ovo je posebno važno jer sektor logistike i transporta polako preuzima primat i teži ka tome da postane jedan od sektora sa najvećom potrebom za zapošljavanjem novih radnika. To je, u velikoj meri, rezultat izuzetno brzog tempa razvoja on-line prodaje koji je evidentan poslednjih godina.

Uloga žena u sektoru logistike i transporta

Najnoviji podaci iz sektora logistike i transporta pokazuju da sektor preuzima ključnu ulogu u ekonomskom oporavku. Ovo je, u velikoj meri, rezultat porasta internet trgovine i međunarodnih transakcija obavljenih preko interneta. Zapravo, deo sektora logistike (deo koji je najviše povezan sa internet komercijalnim aktivnostima) postiže rast od preko 20%.

Uprkos statistikama, i dalje postoji veliki jaz između broja žena i muškaraca koji rade u tom sektoru. Žene su u 2015. godini činile 46,8% radne snage SAD. Međutim, od 7,7 miliona radnika u sektoru transporta i komunalnih usluga SAD, žene čine 22,6%. Prema Zavodu za statistiku rada SAD-a, industrija trgovine, transporta i komunalnih usluga je drugi po veličini poslodavac žena, odmah iza proizvodnje. U 2016. godini, industrija je zaposlila 11.063 miliona žena, što je povećanje od 3,9% u odnosu na 2006. godinu. Već su mnoge kompanije usmerile poslovanje ka poboljšanju ovih brojki, uvodeći izmene poput fleksibilnog radnog vremena, profesionalne prekvalifikacije i mera kako bi se izbegla starosna diskriminacija. Ovo nisu samo adekvatna rešenja za rešavanje problema koji proističu iz nedostatka ravnoteže između rada i života, već, takođe, predstavlja mogućnost trajnog i profesionalnog razvoja žena u ovom sektoru.

Naime, sprovedene obuke povećale bi stepen znanja kod žena u sektoru logistike, najpre u oblastima kao što su inženjering ili tehnologija istraživanja i razvoja. Ovo bi, na taj način, moglo da bude od pomoći pri pozicioniranju logističkog sektora na visoko mesto u izboru sektora sa velikim mogućnostima za zapošljavanje žena. Brojne naučne studije pokazale su da rodna raznolikost u radnoj snazi ne samo da podstiče saradnju, razumevanje i toleranciju, već povećava i konkurentnost, produktivnost i društvenu odgovornost preduzeća.

“Prijavljeno je da 1 od 12 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu radi u logističkom sektoru, ali žene
i mlađi ljudi čine mali procenat ovog broja.”

kaže Laura Nelson, generalni direktor RTITB-a (telo za obuku na radnom mestu). “Većina
vozača viljuškara su muškarci i prosečna starost je 51 godina, pa je privlačenje mladih ljudi i žena u industriju logistike na kritičnom nivou, kako se vozači približavaju penziji. Shvatam da će industriji biti potrebno preko 450.000 novih ljudi u narednih 5 godina, što će mladim ljudima i ženama otvoriti neverovatne mogućnosti“, kaže Laura čija organizacija obučava vozače uključujući žene i osobe mlađe od 25 godina da….

Partneri

Najpopularnije