Obavezna POTVRDA poslodavca za kretanje radnika

Počev od 28. marta 2020. godine od 17.00 časova, prilikom kontrole poštovanja Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, pripradnici Ministarstva unutrašnjih poslova tražiti na uvid potvrdu izdatu od strane poslodavca, koja će važiti isključivo ukoliko se lice nalazi u bazi podataka Ministarstva unutrašnjih poslova i za koje je dobijena saglasnost da su izuzeti od primene Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će prihvatati i potvrde u elektronskom obliku (skenirana potvrda na telefonu, tabletu i sl.) 

Formu potvrde o dozvoli kretanja možete preuzeti OVDE

Poslodavac koji ima do 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja, potvrdu izdaje na dnevnom nivou, dok poslodavac koji ima više od 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja potvrdu izdaje na nedeljnom nivou, za svako zaposleno lice za koje je dobijena saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova da su izuzeti od primene navedene naredbe.

Više o postupku prijave radnika za kretanje u periodu od 17.00 do 05.00 časova možete pogledati OVDE.

Napomena: vozači teretnih motornih vozila u međunarodnom prevozu tereta uključujući i vozače starije od 65 godina su izuzeti od zabrane kretanja u periodu od 17 do 05 časova.

Partneri

Najpopularnije