Zlatno doba čelika

Tržište skladišne opreme trenutno prolazi kroz nezapamćene faze u modernom dobu. To se konkretno odnosi na finansijski aspekt. Tačno pre 24 meseca, budžetiranje investicije za klasične paletne regale se određivalo na nivou od 15-20 EUR po paletnom mestu, dok je sada na nivou od 45 EUR po paletnom mestu.

Sve je počelo sa pandemijom tokom koje su svi rastovi u određenoj meri mogli da se predvide, dok su dešavanja u Ukrajini doprinela da se situacija dodatno pogorša, iz razloga što je većina Evropskih proizvođača skladišne opreme snabdevana rudom i repromaterijalom baš iz oblasti Ukrajine, Belorusije i Rusije.

Sa druge strane, pomalo nepredviđeno, dešavaju se veliki skokovi u ukupnoj vrednosti ovog tržišta, delom zbog inflacije, delom jer je logistika postala veoma važna grana industrije u periodu iza nas, a skladišna oprema je jedan od ključnih alata ove oblasti.

“Porast cene je uzrokovan nedostatkom repromaterijala, a trenutno velikom potražnjom, i pred svaki porast cene, tržište reaguje na način da se poručuju veće količine opreme. Isti princip možemo da primetimo i u nedostatku transporta, jer svaka grana industrije teži da formira zalihe robe, pa je samim tim ponuda transporta u velikom zaostatku za potražnjom. Empirijski gledano, svi vizuelno prikazani usponi i padovi tržišta su izraženi kada se posmatra kraći vremenski period, ali “kada se umesto drveta pogleda šuma”, uvidi se relativno ravna linija. Za predstojeći period je potrebno je dobro obratiti pažnju na korake u poslovanju, i težiti da se opreznijim koracima lakše gazi preko pomenutih grana i dočeka lepši i ugodniji put kojim će svetska ekonomija nastaviti da funkcioniše.“

Bojan Ćuk, direktor operacija u kompaniji
Beologistika

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije