Utovarna mesta: Pogled u budućnost

U današnjem brzom okruženju e-trgovine, vlasnici logističkih centara, zajedno sa krajnjim korisnicima, traže nove tehnologije kako bi pojednostavili procese i poboljšali operativni učinak.

Hörmann je na tržište lansirao novu, termički efikasnu teleskopsku utovarnu rampu HTL2 ISO koja obezbeđuje do 55% bolju toplotnu izolaciju u zatvorenom i utovarnom položaju u poređenju sa standardnom utovarnom rampom. Ovaj tip rampe u kombinaciji sa segmentnim vratima sa produženim donjim panelom nudi korisnicima objekata sa kontrolisanom temperaturom energetski najefikasniju kombinaciju utovarnog pristaništa i vrata koja se može naći na tržištu.

Izolaciona ploča debljine 50 mm kod HTL2 ISO nije postavljena samo ispod platforme rampe, već Hörmann nudi i jedinstvenu, patentiranu izolovanu ploču ispod teleskopa. Teleskop dužine od 390 mm obezbeđuje lako premošćavanje visinske razlike između utovarnog dela kamiona i rampe, nudeći fleksibilne opcije utovara uz održavanje temperature.

Svi žlebovi, spojevi i vertikalne ivice su optimalno zaptivene kako bi se osiguralo da na ovim mestima nije moguć prenos toplote. Hörmann pretovarna rampa HTL2 ISO je dostupna u standardnim veličinama do 3000 mm dužine sa standardnim nominalnim opterećenjem od 60 kN.

Kako bi ponuda bila kompletna, nova Hörmann tankoprofilisana segmentna vrata su opremljena produženim donjim segmentom, što ih čini pogodnim za utovarne prostore sa vratima koja se zatvaraju ispred utovarne platforme. Kada su u zatvorenom položaju, donja zaptivka vrata leži na izolovanoj ploči utovarne platforme, obezbeđujući konzistentnu toplotnu izolaciju.

Hörmann je još jednom odgovorio na promenljive operativne potrebe tržišta i razvio jedinstveni proizvod, nenadmašnu kombinaciju Hörmann kvaliteta i pouzdanosti, zajedno sa odličnim termoizolacionim svojstvima, zbog čega sa ponosom možemo da kažemo „Samo kod Hörmann-a“.

 

Hörmann Serbia d.o.o.
www.hormann.rs
info@hormann.rs.

 

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije