Ograničenja ulaska u Nemačku i posledice na putovanje

Prevoznici iz Srbije, ali i ostatka Evrope suočavaju se već, gotovo, mesec dana sa izrazito dugom procedurom ulaska u Nemačku. To značajno usporava, a samim tim i poskupljuje promet roba. Svoj sud o ovom problemu dao je predsednik Nemačko-srpske privredne komore, direktor Siemensa Srbija, Udo Ajhlinger.

„Jedna strana odnosi se na regulatorne okvire koji se sada primenjuju u Nemačkoj, a s druge strane, mi se, kao Komora, osećamo odgovorni za dobrobit svojih članova. Generalno smatramo da je slobodna trgovina i mobilnost između svih zemalja jedan od prioriteta. Međutim, naš zajednički interes je da se izborimo sa izazovima koje nam je nametnula pandemija korona virusa i poštujemo mere kako bi se virus suzbio“, kaže Ajhlinger.

Udo Ajhlinger

Nemačko-srpska privredna komora organizovala je anketu među svojim članovima kako bi dobila povratne informacije da li će i u kojoj meri novi propisi uticati na njihovo poslovanje.

direktor Siemensa Srbija, Udo Ajhlinger

„U ovoj anketi ispitali smo kakva je situacija na granicama, kao i kakav je uticaj delimičnih zastoja na lance snabdevanja, a time i na uspeh ili neuspeh lokalnih kompanija u globalnoj konkurenciji. Prema rezultatima istraživanja, 58% ispitanika ima udeo u izvozu u Nemačku sa više od 50 %. Od ovog broja njih 61 % smatra da će ovi zastoji imati neposredan uticaj na njihovo poslovanje, a 20 % firmi veruje da se to uopšte neće odraziti na njihov rad. Anketirani članovi Nemačko – srpske privredne komore su stava da će imati dodatne troškove zbog kašnjenja isporuka, ali se visina tih dodatnih troškova još uvek analizira“, navodi predsednik Ajhlinger.

Savet Nemačko – srpske privredne komore

Komora savetuje kompanijama članicama da se blagovremeno informišu o svim trenutnim propisima, merama i uslovima protoka trgovinske razmene sa Nemačkom kako na sajtu Nemačko – srpske privredne komore, tako i na sajtu Ambasade SR Nemačke u Beogradu.

„Iz sopstvenog iskustva u Srbiji možemo da potvrdimo da testiranje funkcioniše odlično i brzo. Lokalni PCR test je priznat na nemačkoj granici, dodatno je potrebna još samo elektronska registracija za ulazak u zemlju. Ako govorim iz ugla kompanije Siemens na čijem sam ja čelu, usled pomenutih mera do sada nismo imali nepredviđenih kašnjenja koja utiču na dinamiku realizacije projekta, odnosno proces transporta je prilično stabilan“, ističe Ajhlinger i dodaje da će Komora vrlo pažljivo pratiti situaciju.

„To je sada naš apsolutni fokus“, ističe predsednik Nemačko-srpske privredne komore.

Izvor: ahk.de

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije