Kako se planeta zagreva, proizvođači treba da deluju “sad ili nikad”

Jedna od mojih omiljenih kineskih poslovica kaže “Najbolje vreme da se posadi drvo bilo je pre 20 godina. Sledeće najbolje vreme je sad”, izjavila je Diane Kappas, potpredsednica održivog poslovanja kompanije PPG, globalnog dobavljača boja, premaza, optičkih proizvoda i specijalnih materijala.

„Neke organizacije idu u korak sa ovom poslovicom pa nastavljaju da naglašavaju razumevanje potreba za održivošću svojih korisnika, procenjujući njihove glavne izvore emisije, dajući prioritet pozitivnim uticajima na njihove zajednice dok pojedine investiraju u strategije koje se bave pitanjima održivosti, ali ono što je najbitnije je da sve veći broj kompanija prepoznaje ključni trenutak, sa kojim se sada suočavamo, kako bi se preokrenuli štetni uticaji klimatskih promena i kako bi ekološke, društvene i upravljačke prakse (ESG) mogle da dalje nastave ovaj put. Vreme za delanje je sada.

Kako kolektivno radimo na održivoj ekonomiji – koja je odjednom i ogroman izazov i prilika – sve veći broj kompanija pažljivo produžava svoje napore koje ulaže u održivost i smanjenje gasova sa efektom staklene bašte i sa tim povezan karbonski otisak. Ključni deo toga uključuje smanjenje upotrebe energije i istraživanje opcija u vezi sa izvorima obnovljive energije na svim lokacijama proizvodnje automobilskih premaza. U novootvorenom objektu kompanije PPG, u Italiji, po projektnom rešenju očekuje se smanjenje troškova za električnu energiju za 13%, a emisije ugljen-dioksida za 10% na godišnjem nivou. Ovo je samo jedan primer aktivnosti koje mogu da preduzmu proizvođači kako bi unapredili svoju energetsku efikasnost i strategije smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Ako je Vaša kompanija posvećena vodećem zadatku zaštite i očuvanja planete za buduće  generacije, stvaranju inkluzivnijih zajednica i pozitivnom uticaju na mesta u kojima živite i radite, vreme za hrabre postupke je bilo pre 20 godina, ali je drugo najbolje vreme verovatno upravo sada.“

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije