CTP grupa planira udvostručenje svoje poslovne mreže do 2030. godine.

Zahvaljujući snažnim temeljima koji podupiru rast industrije i logistike u srednjoj i istočnoj Evropi, kompanija ima za cilj da do kraja decenije dostigne portfolio od 20 miliona kvadratnih metara.

CTP-ov cilj rasta podržan je novim istraživanjem koje pokazuje da će potražnja za prostorom za industrijske i logističke nekretnine u njihovim tržištima u centralnoj i istočnoj Evropi nadmašiti zapadnu i južnu Evropu. Kompanija CTP trenutno ima portfolio od 10,5 miliona kvadratnih metara, čime je postala najveći investitor, vlasnik i operater industrijskih i logističkih nekretnina u Evropi po bruto iznajmljivom prostoru (GLA).

Kompanija CTP je najveći investitor, vlasnik i operater industrijskih i logističkih nekretnina u Evropi po GLA (bruto iznajmljivom prostoru), sa trenutnim portfolijem od 10,5 miliona kvadratnih metara. Planiran je razvoj od 20 miliona kvadratnih metara u ključnim tržištima u centralnoj i istočnoj Evropi, kao i u Nemačkoj, Austriji i Holandiji, gde ima planove da razvije još 10 miliona kvadratnih metara logističkog prostora do 2030. godine. To će doneti godišnje prihode od iznajmljivanja u iznosu od 1 milijarde evra na ukupnom portfoliju od 20 miliona kvadratnih metara.

Kompanija CTP beleži veliku potražnju za svojim razvojnim projektima na novim lokacijama, kao i za proširenjem postojećih CTParkova, od strane postojećih i novih kupaca širom svojih ključnih tržišta u centralnoj i istočnoj Evropi (CIE), što obuhvata Češku, Slovačku, Rumuniju, Mađarsku, Poljsku, Srbiju i Bugarsku, kao i na zapadnoevropskim tržištima u Nemačkoj, Austriji i Holandiji.

Novi izveštaj kompanije CTP pod nazivom „CEE: A Business-Smart Region“ analizira različite faktore kako bi identifikovao pet ključnih pokretača rasta koji će podržati nastavak ove nadprosečne potražnje za industrijskim i logističkim prostorom u CEE regionu do kraja decenije. To su:

  1. Kvalifikovana radna snaga
  2. Povezana tržišta
  3. Diversifikacija i širenje ekonomije
  4. Rast domaće potrošnje
  5. Čvrsti temelji nekretnina

Remon Vos, CEO kompanije CTP, izjavio je: „CTP već dugo veruje u potencijal CEE i nema sumnje da kombinacija jakih ekonomskih temelja, novih globalnih mega trendova – poput porasta nearshoringa – i ključne dinamike tržišta nekretnina, znači da će regija CEE nastaviti da nadmašuje razvijenija tržišta Evrope, što će dalje podsticati potražnju za logističkim i industrijskim prostorom. CTP je savršeno pozicioniran da ispuni ovu potražnju, sa značajnim bankovnim zemljištem za razvoj širom regije koje će nam omogućiti da do kraja jedne dekade udvostručimo našu GLA, razvijajući i upravljajući visoko održivim klijentima i orijentisanim industrijskim i logističkim prostorom kakav moderni kupci traže.”

Partneri

Najpopularnije