Avgust 2020

Tema broja: Drumski transport - "Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom" - Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans; Budućnost...

Unapređenje lučke infrastrukture – Luka Kopar

Nakon mesec dana plovidbe, istovarivač proizveden u Šangaju, stigao je u luku Kopar, i postavljen na terminal za rudu gvožđa i ugalj. Težina ovog istovarivača je 930 tona i ovih dana treba da bude pušten u rad, pridružujući se radu 2 postojeća istovarivača i tako proširujući spektar usluga luke Kopar.

Autor videa: Kleva Films

Partneri

Najpopularnije