Avgust 2021

  Tema broja: Informacioni sistemi u logistici i transportu - 10 razloga zašto je digitalna transformacija neophodna u logistici;...

Jun 2021

Tema broja: Drumski transport i komercijalna vozila - Veći, praktičniji, efikasniji, inteligentniji - 100% CADDY; Umor vozača u...

Srbija i Rumunija rade na unapređenju dunavskih luka

Predstavnici Agencija za Upravljanje Lukama sastali su se sa delegacijom rumunske Administrativne uprave dunavskih i morskih luka (APDM). Tom prilikom razgovarali su sa generalnim direktorom Aleksandrom Šerbanom i njegovim zamenikom, Nikolaem Tivilikijem osrdja-ljesevic-agencija-za-upravljanje-lukama ostvarenoj i budućoj saradnji dveju institucija.

Srđa Lješević, rukovodilac Centra za lučku delatnost Agencije, zadužen za međunarodnu saradnju, tada je istakao da su Agencija za Upravljanje Lukama i APDM radili kao partneri na Interreg projektu Danube Ports Network (DAPhNE), kao i da su stečena znanja na ovom projektu doprinela daljem unapređenju dunavskih luka kako u Srbiji tako i u Rumuniji.

________________________________________________________

Bolje povezivanje Dunavskog regiona – počinje projekat DIONYSUS

________________________________________________________

Dogovorene aktivnosti su sprovedene kako bi dostigli cilj – efikasne i održive luke i njihovo integrisanje u međunarodne multimodalne transportne lance.

Predstavnici APDM naveli su ta institucija upravlja lukama koje se nalaze na rumunskom rečno-pomorskom sektoru Dunava. Među njima su tri najvažnije na delu dunavskog toka kroz Rumuniju- Galac, Braila i Tulča. Pohvalili su napore Agencije za uređenje oblasti lučke delatnosti u Srbiji i naglasili da je nastavak saradnje sa Agencijom značajan, imajući u vidu da se dobri rezultati u dunavskim lukama zasnivaju na zajedničkom radu lučkih uprava.

Na sastanku je dogovoreno intenziviranje dalje komunikacije između dve administracije, u cilju razmene iskustava i pokretanja zajedničkih projekata.

Partneri

Najpopularnije