Rekordan saobraćaj u Luci Konstanca – Najveća količina tereta prevezena u rumunskim morskim lukama

Rumunske luke zabeležile su porast teretnog transporta od 12% u 2022. godini, što je u poređenju sa 67,5 miliona tona ostvarenih tokom 2021. godine najveći obim saobraćaja u istoriji rumunskih morskih luka, prateći trend rasta iz prethodnih godina.

„Sa godišnjim prometom od 24,1 milion tona, žitarice i ove godine predstavljaju najveći i najznačajniji udeo u Evropi u ukupnom prometu tereta“, izjavio je g-din Florin Vizan, generalni direktor Luke Konstanca.

U ukupnom prometu žitarice čine 31,7%, zatim sirova nafta 12,57%, naftni derivati 9,6%, rude gvožđa i gvožđe 9,26%, ostalo 10,4%. Što se tiče ukupnog teretnog saobraćaja, 79,5% predstavlja pomorski a 20,5% rečni saobraćaj.

Od početka rata sa Ukrajinom teretnim transportom prevezeno je 11,85 miliona tona robe, od čega je 5,4 miliona tona rečnog i 6,4 miliona tona pomorskog tereta. Najveći udeo imale su žitarice, zatim oprema, fosfat, gvozdena ruda,…

Značajno povećanje prometa takođe je zabeleženo u sledećim grupama tereta: seme uljarica (+69,7%), rude gvožđa, otpadno gvožđe i čelik (+47%), sirova nafta (+41,7%), hemikalije dobijene od uglja i katrana ( +37,7%), sirovi ili prerađeni minerali (+36,8%), naftni derivati (+33,4%), metalni proizvodi (+28,2%), razno (+28,2%), oprema, mašine (+12,4%), đubriva (+ 9,5%).

Kod kontejnerskog transporta, takođe postoji povećanje prometa, tačnije, 7,9 miliona tona u 2022. godini, u poređenju sa 6,16 miliona tona registrovanih u 2021. (+28,24%). Ista situacija je zabeležena i u broju TEU-a, tačnije 772.046 u 2022. godini, u poređenju sa 631.964 u 2021. (+22,16%).

Ukupan broj poziva za morska plovila u 2022. godini iznosio je 15.381, u odnosu na 2021. godinu 14.629.

Luka Konstanca zabeležila je promet ukupnog teretnog saobraćaja u 2022. godini od 68,24 miliona tona robe, što je povećanje od 11,5%.

Luka Midija beleži ukupan teretni promet u 2022. godini od 7,02 miliona tona, u odnosu na 2021. godinu kada je registrovano 5,93 miliona tona, što predstavlja povećanje od 18%.

Ukupan teretni promet u zoni Mangalije zabeležen u 2022. godini je 278.442 tone, u poređenju sa 338.472 tone u 2021. godini.

 

Partneri

Najpopularnije