Pravilnik za luke

AUL je donela Pravilnik o vrsti i načinu prikupljanja statističkih podataka o pristajanjima brodova i prometu robe i putnika na plovnim putevima u Republici Srbiji koji propisuje obavezu dostavljanja podataka o pristajanjima plovila, prometu robe i putnika u lukama, pristaništima i privremenim pretovarnim mestima, u cilju formiranja i vođenja evidencije o obimu teretnog i putničkog saobraćaja na rekama u Srbiji.

Podaci se dostavljaju kvartalno, najkasnije 10 dana po isteku perioda na koji se odnose, u paprinoj ili elektronskoj formi. Sadržina obrazaca za dostavljanje podataka nalazi se u tabelama za putnički i teretni saobraćaj, koje su prateći deo Pravilnika.

Agencija će sve dobijene podatke skladištiti elektronski, a u narednom periodu biće formirana on line platforma na kojoj će obveznici moći da unose informacije na dnevnom, nedeljnom, mesečnom i kvartalnom nivou.

Statističke podatke možete dostaviti na E-mail

Tekst pravilnika možete pronaći OVDE.

Partneri

Najpopularnije