Avgust 2020

Tema broja: Drumski transport - "Menadžment upravlja situacijom, ne situacija menadžmentom" - Intervju: Mišo Božić, Delamode Balkans; Budućnost...

Porast pretovara tereta i putničkog saobraćaja na rekama u Srbiji

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prvih šest meseci ove godine značajna povećanja obima teretnog i putničkog saobraćaja u odnosu na isti period prethodne godine. U srpskim lukama pretovareno je 6,28 miliona tona tereta, što predstavlja rast od 14% u poređenju sa prvim polugodištem 2018. godine.

Pored povećane privredne aktivnosti u Srbiji, na rast pretovara tereta uticala je strateška opredeljenost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da se vodni saobraćaj unapredi i uvrsti u novi investicioni ciklus.

Najčešće pretovarena vrsta tereta i dalje jesu šljunak, pesak i kameni agregati, koji zajedno čine 21% pretovara. Rude su na drugom mestu sa udelom od 20%. Novinu u strukturi predstavlja skok pretovarene količine žitarica na treće mesto sa učešćem od 18% dok su na četvrtom mestu nafta i naftni derivati koji učestvuju sa 12% u ukupnom pretovaru. Povoljni uslovi na tržištu merkantilnih proizvoda doprineli su tome da je količina pretovarenih žitarica u prvoj polovini 2019. godine veća za gotovo 800 hiljada tona nego nakon drugog kvartala prošle godine. 

Početak ovogodišnje nautičke sezone, prema podacima Agencije, obeležio je rast broja pristajanja kruzera i prelazaka obale. Do 01. jula na međunarodnim putničkim pristaništima u Srbiji evidentirano je 601 pristajanje kruzera i 81.127 prelazaka obale. Povećanje broja pristajanja kruzera u odnosu na početak nautičke sezone 2018. godine iznosi 16% dok je broj prelazaka obale veći za 15,7%.   

Podaci Agencije pokazuju da je najviše pristajanja ostvareno na međunarodnom putničkom pristaništu u Beogradu- 297, a slede Novi Sad i Donji Milanovac sa 170, odnosno 91 pristajanjem. Međunarodno putničko pristanište u Golupcu dočekalo je 34 pristajanja. Od početka godine Vlada Srbije je na predlog Agencije proglasila dva nova međunarodna putnička pristaništa- u Velikom Gradištu (Ram) i u Kanjiži, koje predstavlja prvo pristanište na reci Tisi u Srbiji.

Mere Vlade Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za razvoj i otvaranje novih međunarodnih putničkih pristaništa rezultirali su dvostruko većim učešćem putničkog saobraćaja u iznosu od 20% u ukupno ostvarenim prihodima Agencije.

Prateći stalan i stabilan trend rasta teretnog i putničkog saobraćaja, predviđanja Agencije su da će do kraja godine u lukama u Srbiji biti pretovareno više od 13 miliona tona tereta. Kada je reč o putničkom saobraćaju, na međunarodnim putničkim pristaništima u ovogodišnjoj nautičkoj sezoni očekuje se oko 1300 pristajanja kruzera, čime će se premašiti prognoze Strategije razvoja vodnog saobraćaja prema kojima će se ovaj broj pristajanja ostvariti do 2025. godine.

Izvor: Agencija za upravljanje lukama

Partneri

Najpopularnije