Polugodišnja analiza teretnog i putničkog vodnog saobraćaja

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prvih šest meseci ove godine 7.2 miliona tona pretovarenog tereta na rekama, odnosno sedam odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Na pad pretovara tereta najviše je uticala situacija u Ukrajini i zabrana izvoza žitarica početkom godine.

Najčešće pretovarena vrsta tereta jesu šljunak, pesak i kameni agregati sa učešćem od 29 odsto. Nafta i naftni derivati su na drugom mestu, sa udelom od 16,9 odsto a rude na trećem, sa 13,4 odsto. Na četvrtom mestu nalazi se ugalj, koji je učestvovao u pretovaru sa 12,4 odsto. U lukama u Srbiji zabeležen je i pretovar 223 kontejnera, što ukazuje na povećanu potražnju za ovim vidom transporta vodnim putevima.

U poređenju sa istim periodom 2021. godine, najveći procenat rasta evidentiran je kod ruda – 21 odsto, nakon povećanja privredne aktivnosti u smederevskoj Železari. Povećane su i količine pretovarene nafte i naftnih derivata za osam odsto. Najveći pad uočen je kod žitarica – 62,5 odsto.

Kada je reč o međunarodnom putničkom vodnom saobraćaju, Agencija je zabeležila 636 pristajanja i 59.000 iskrcanih i ukrcanih putnika. U odnosu na prvih šest meseci 2019. godine, koja predstavlja rekordnu nautičku sezonu u Srbiji, broj pristajanja je veći za šest odsto. Primena epidemioloških mera prilikom popunjavanja kapaciteta plovila rezultirala je sa 26 odsto manje putnika nego u navedenom periodu.

Najviše pristajanja ostvareno je u Beogradu – 256, zatim u Novom Sadu 170 i Donjem Milanovcu 114. Međunarodno putničko pristanište u Golupcu dočekalo je 85 pristajanja kruzera.

Prijave za naplatu naknada koje su podnete preko Portala elektronskih prijava (PEP) činile su 91 odsto od ukupnog broja pristiglih prijava, što predstavlja najveće učešće Portala od početka njegove primene. Portal je sa radom počeo 2016. godine i prati strateške ciljeve Vlade Srbije usmerene ka digitalizaciji i unapređenju kvaliteta usluga u državnom sektoru.

Izvor: Agencija za upravljanje lukama

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije