Logistika i lanci snabdevanja u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru

Sektor hrane je jedan od glavnih faktora u bruto nacionalnom proizvodu mnogih zemalja, posebno u zemljama u razvoju. Efikasna logistika i kvalitet hrane su dva najvažnija uslova za naprednu poljoprivredu.

Prema podacima Evropske komisije, industrija hrane i pića je jedan od najvažnijih i najdinamičnijih industrijskih sektora u Evropi i sastoji se od više od 300.000 kompanija koje daju radna mesta za više od 4 miliona ljudi. Trenutne težnje u lancu vrednosti u prehrambenoj industriji okarakterisane su sledećim osobinama (prema istraživačima sa švedskog Univerziteta za poljoprivredu u Upsali, Girmi Gebresenbet-u i Techane Bosona-u):

  • povećana skoncentrisanost farmi, prehrambenih industrija i veletrgovaca na manji broj velikih kompanija;
  • evolucija integrisanih lanaca snabdevanja koji povezuju proizvođače i druge zainteresovane strane;
  • sve veća potražnja potrošača u pogledu kvaliteta i bezbednosti hrane (hrana koja je sveža, ukusna, hranljiva i bezbedna) i u pogledu dobrobiti životinja.

Međutim, dosadašnje stanje veza između logističkih sistema učesnika u sektoru poljoprivrede i prehrambenih proizvoda je prilično labavo i fragmentirano. Čak i u okviru pojedinačnih firmi, vertikalna i unutrašnja integracija koja se odnosi na transport robe i logistiku je labava, a samim tim firma je ekonomski i ekološki neefikasna i neodrživa. U tom pogledu efektivna i efikasna logistika predstavlja ključni faktor uspeha, kako za proizvođače, tako i za veletrgovce.

Partneri

Najpopularnije