Konstantan rast potvrđuje kvalitet – Luka Bačka Palanka

Krajem 2015. godine osnovan je Agroport logistički centar kompanije Victoria Group u Luci Bačka Palanka, čiji je osnovni cilj i zadatak bio komercijalno otvaranje Luke ka trećim licima, pružanjem paketa usluga od kojih se najviše izdvajalo uslužno pakovanje mineralnog đubriva, pretovar i skladištenje merkantilnih roba a sve po sistemu ključ u ruke.

Luka Bačka Palanka smeštena je na levoj obali reke Dunav, na 1295. kilometru njegovog toka, u agrarnoj oblasti Južne Bačke. Odlikuje je izuzetna strateška pozicija zahvaljujući vezi sa panevropskim Koridorom 7 (rečno-kanalski sistem Rajna-Majna-Dunav) koji je spaja sa državama od Severnog do Crnog mora. Strateškoj poziciji doprinosi i neposredna blizina magistralnog puta Novi Sad-Sombor-Osijek, blizina autoputa Beograd-Subotica na udaljenosti 45km i Beograd-Zagreb udaljenog 30km, kao i železnički kolosek na samo 5km udaljenosti od luke.

Luka raspolaže sa dva operativna keja što znači da je dnevni kapacitet ukrcaja u plovila 4000 tona a kapacitet iskrcaja iz plovila iznosi 3000 tona .U svom vlasništvu Luka poseduje brod Kapetan Vinarev kojim svojim klijentima pruža usluge boksaže plovila. U okviru Agroport centra smešteni su i skladišni kapaciteti za prijem i skladištenje mineralnog đubriva 50.000 t za rinfuznu robu i 30.000 tona za upakovanu robu kao i 30.000 tona skladišnog kapaciteta za merkantilnu robu. Centar poseduje liniju za pakovanje mineralnog đubriva u PE foliju čiji je dnevni kapacitet pakovanja 450 tona i liniju za pakovanje u big bag dnevnog kapaciteta 500 tona. Dnevni kapacitet otpreme upakovanog min. đubriva iznosi 2000 tona.

Iz godine u godinu količina pretovarenih količina merkantilnih roba i generalnih tereta je kontinuirano rasla, a isti trend pratile su i količine mineralnih đubriva iskrcane i primljene u skladišta Agroport centru, tako da sada u  već petoj godini poslovanja Agroport centra je nastavljena i proširena uspešna saradnja sa gotovo svim kompanijama koji se bave uvozom i izvozom u oblasti agro biznisa i uvozom, proizvodnjom i distribucijom mineralnih đubriva, a podaci o  količinama pretovarenog tereta  sami govore o obostranom  poverenju Luke Bačka Palanka i njenih poslovnih partnera, a što je rezultat zalaganja celog tima Luke i orijentisanosti svih zaposlenih da kvalitet pruženih usluga bude na najvišem nivou.

Partneri

Najpopularnije