Zamenite postojeću rasvetu i štedite uz Buck Led osvetljenje

Svedoci smo dinamičnih promena na globalnom tržištu koje utiču na ekonomske subjekte, kako na makro, tako i na mikro nivou. Drastični skokovi cena sirovina, repromaterijala i iznad svega energenata u velikoj meri utiču na poslovanje. Postavlja se pitanje na koji način se privredni subjekti mogu zaštiti od ovih drastičnih eskalacija. Investicije u mehanizme, sisteme i tehnologiju koji na srednji i dugi rok doprinose ušedama u različitim segmentima poslovanja je jedan od adekvatnih odgovora koje privredni subjekti mogu imati.

Grafički prikaz predstavlja ilustraciju rasta cene električne energije u Srbiji u periodu od 2009. do 2021. godine.

BUCK lighting, kao firma koja je 30 godina postojanja na tržištu posvetila proizvodnji LED svetiljki i implementiranju svetlosnih rešenja, može se pohvaliti holističkim pristupom osvetljenju. Naše svetiljke su kompatibilne sa LED izvorima najnovije generacije i obezbeđuju više svetla za manje energije. Personalizovani pristup svakom klijentu i prilagođavanje naših proizvoda i usluga, kao i analiza povraćaja investicije ( ROI) za svaki objekat je nešto što je u sklopu našeg standardnog poslovanja.

Na primerima firmi Bambi, Metech i Milšped ilustrovaćemo ostvarene uštede električne energije i rezultate dobijene implementacijom naših svetlosnih rešenja.

METECH, Smederevo 2018

 • Zamena 1-1 na postojeću električnu instalaciju, ukupno zamenjeno 500 kom (pozicija : proizvodnja 12.000 m², visina montaže 6.5 m)
 • Postojeće svetiljke (viseće živa 400W) zamenjene BUCK svetiljkom Regina 2 PD (106W 14000lm)
 • Prosečna horizontalna osvetljenost 480lx-a

Ostvarene uštede:

 • Smanjena instalirana snaga sa 211.2W na 50.9KW
 • Ušteda energije 76%, povraćaj investicije za 2.17 godina
 • Finansijska korist u garantnom periodu iznosi 155% investicije

BAMBI, Požarevac 2017

 • Zamena 1-1 na postojeću električnu instalciju, ukupno zamenjeno 2272 kom (pozicija: proizvodnja, magacin, administracija, spoljno osvetljenje)

Ostvarene uštede:

 • Smanjena instalirana snaga sa 250.4 KW na 91 KW
 • Ušteda energije 64%
 • Povraćaj investicije za 3.87 godina
 • Ostvarena finansijska korist u garantnom periodu iznosi 29%

MILŠPED, Beograd 2019

 • Zamena 1-1 na postojeću električnu instalaciju ukupno zamenjeno 146 kom (pozicija : magacin 15.000 m², visina montaže 10m)
 • Postojeće svetiljke (živa 400W) zamenjene BUCK svetiljkama Regina
  2 PD (106W 14700lm) Tangram HB4-O (141W 17750lm) i Titan (38W
  4445lm )
 • Prosečna horizontalna osvetljenost 200-250lx-a

Ostvarene uštede:

 • Smanjena instalirana snaga sa 51.2KW na 15.9KW
 • Ušteda energije 69%
 • Povraćaj investicije za 2.68 godina
 • Ostvarena finansijska korist u garantnom periodu iznosi 92% investicije

BUCK lighting je osnovan 1992. godine i bavi se proizvodnjom clean room, medicinske, arhitektonske, sportske, tunelske, spoljne i industrijske LED rasvete visokog kvaliteta i originalnog dizajna. Tridesetogodišnje iskustvo u kombinaciji sa prisustvom na 46 svetskih tržišta i četiri zvanične adrese u Beogradu, Beču, Frankfurtu i Moskvi garantuju vrhunsku uslugu za klijenta kao i potpunu pokrivenost svih relevantnih tržišta.

 

BUCK lighting
Milorada Jovanovića 9, Beograd
office@buck.lighting
011/2052-400

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije