Avgust 2021

  Tema broja: Informacioni sistemi u logistici i transportu - 10 razloga zašto je digitalna transformacija neophodna u logistici;...

Jun 2021

Tema broja: Drumski transport i komercijalna vozila - Veći, praktičniji, efikasniji, inteligentniji - 100% CADDY; Umor vozača u...

WMS G.O.L.D. implementiran u Neltu u Kraljevu

U regionalnom distributivnom centru kompanije Nelt u Kraljevu uspešno je implementiran sistem za upravljanje skladišnim operacijama WMS G.O.L.D koji omogućava optimizaciju i maksimalnu iskorišćenost svih skladišnih resursa. Povezan je sa sistemima SAP i TMS- Sky Track, čime se postiže veća efikasnost u realizaciji logističkih zadataka.

Realizacijom ovog projekta stvoreni su dodatni preduslovi za uspostavljanje saradnji sa novim klijentima u logistici, stvaranje jače mreže i dodatne komparativne prednosti na lokalnom nivou.

Sistem je prethodno implementiran u centralnom distributivno-logističkom centru kompanije u Dobanovcima i regionalnom distributivnom centru u Nišu, a prema planu, do kraja ove godine uslediće implementacija u regionalnom centru u Novom Sadu.

Partneri

Najpopularnije