UPS udvostručuje svoju produktivnost

Rešenje za sortiranje podržava male i velike pakete

Kada je globalna kompanija za dostavu paketa UPS otvorila distributivni centar Centennial Ground u Luisvilu, SAD 2007. godine, na stogodišnjicu osnivanja, kompanija je već tada planirala da proširi i modernizuje objekat od 23.800 m². Objekat je prvobitno bio izgrađen za utovar paketa u dostavna vozila koja isporučuju pakete u gradskom području. U to vreme centar je mogao da obradi 39.000 paketa na sat.

Međutim, već 2013. godine UPS je morao da staru opremu odbaci i uvede potpunu automatizaciju kako bi odgovorio na eksploziju e-trgovine, koja je dovela do ekstremnog povećanja slanja paketa.

UPS je izabrao dobavljača rešenja za automatizaciju koji je dao rešenje “ključ u ruke.” Ovo unapređenje podrazumevalo je postavljanje transportera i sortera duž celog skladišta, i proširenje centra na 92.000 m².

Dizajn rešenja za sortiranje obuhvatio je dva odvojena sistema: jedan za male pakete i drugi za velike pakete nepravilnog oblika. Nekoliko kilometara transportera, kao i više tunela za skeniranje podržavaju sortere – premeštajući pakete sa prijema na sortiranje, i omogućavaju konsolidaciju i utovar u vozila.

Nakon što je implementacija nove opreme započela efikasno, bilo je potrebno ubrzati projekat jer su UPS-u dodatni kapaciteti bili potrebni ranije nego što se očekivalo. Projekat je na kraju završen 6 meseci pre roka.

Do decembra 2019. godine, UPS je počeo da beleži benefite do kojih je dovelo otvaranje novog objekta. Nakon što je početna faza završena, kapacitet se kretao u rasponu od 39.000 do 60.000 paketa na sat, što je pomoglo da se uspešno završi špic sezone.

Pet meseci kasnije završena je naknadna ugradna novih automatizovanih sistema za sortiranje i transport. Zbog do datnih kvadratura, veličina Centennial Ground pogona povećala se na skoro 93.000 m² čime UPS sada postiže svoj cilj od približno 85.000 paketa na sat (1.400 u minuti) – više nego udvostručujući svoj početni protok paketa. Skoro dve godine kasnije, UPS smatra Centennial Ground pogon „super čvorištem“, koje je ujedno i jedno od njegovih 10 najvećih postrojenja za sortiranje na svetu.

Partneri

Najpopularnije