Rešenje za odvođenje dima i toplote

Kontrola dovodnog vazduha bez ventilacionih klapni

Hörmann je razvio novi tip regulatora dovodnog vazduha AC72 za standardnu integraciju segmentnih i rolo vrata u siguran sistem ventilacije za odvođenje dima i toplote. AC72 se može integrisati u postojeće ili planirane sisteme za odvođenje dima i toplote (RWA). On zamenjuje dodatne ventilacione klapne koje bi se inače morale zasebno integrisati u
fasadu za ovu primenu. Dodatne ventilacione klapne povećavaju troškove izgradnje, nepovoljno utiču na toplotnu izolaciju fasade i smanjuju korisnu površinu poda u prostoriji.

U slučaju požara, industrijske, proizvodne i skladišne hale moraju se brzo evakuisati kako bi se zaštitili životi i imovina. Pored klapni i kupola za odvođenje dima na krovu, odlučujuću ulogu ima ciljani dovod svežeg vazduha. Ciljana upotreba dovodnog vazduha stvara stabilan sloj sa malo dima blizu poda. Tada se putevi za evakuaciju i spasavanje mogu bezbedno koristiti.

Kombinovanje regulatora sa motorima za rolo i segmentna vrata

Regulator dovodnog vazduha AC72 može se kombinovati sa Hörmann-ovim motorima WA 300 za rolo i segmentna vrata. To znači da se postojeća vrata u zgradi mogu efikasno koristiti za odvođenje dima. Nakon aktiviranja sistema za dojavu požara, AC72 kontrola dovodnog vazduha koju je razvio Hörmann automatski otvara povezana vrata u prethodno definisani položaj u roku od 60 sekundi. Istovremeno, otvorile su se klapne i kupole za odvođenje dima na krovu, te se tako može kontrolisati sistem za odvođenje dima i toplote (RWA).

Najbolji brend za logistiku Hörmann je „Najbolji brend za logistiku“ za industrijska vrata i rampe. To potvrđuje nagrada stručnog časopisa „Logistika danas“ („Logistik Heute“) kao i Savezno udruženja za logistiku (BVL). Čitaoci ovog stručnog časopisa, kao i eksperti iz branše, ponovo su na mesto broj 1 izabrali Hörmann za svoj omiljeni brend.

Regulator dovodnog vazduha AC72 u skladu je sa DIN EN 12101-2 i zasnovan je na DIN 18232-2 za kontrolne sisteme za odvođenje dima i toplote. Pored spašavanja života, kvalifikovani sistemi za odvođenje dima i toplote omogućavaju efikasniji pristup vatrogasnim i spasilačkim ekipama što za rezultat ima smanjenje štete od požara na proizvodnim objektima, robi, sirovinama i zgradama.

Regulacija dovodnog vazduha AC72 radi sa sopstvenim pomoćnim baterijskim napajanjem, pri čemu se skladištenje energije tokom normalnog rada vrši preko upravljačke jedinice vrata. U skladu sa DIN EN 12101-10: 2015 ispravnost baterije se automatski nadgleda, što obezbeđuje pouzdano otvaranje 72 sata nakon nestanka struje. Za veće performanse, Hörmann nudi eksternu jedinicu za napajanje za punjenje baterija.

NOVO

SmartControl za industrijska vrata Onlajn portal SmartControl za industrijska vrata omogućava očitavanje i nadgle danje važnih podataka o vratima i servisnih funkcija sa daljine, za smanjenje izlazaka na objekat za potrebe servisa i za pouzdano funkcionisanje vrata.

Karakteristike ovog sistema:

→ Onlajn pristup preko SIM-kartice koja je integrisana u upravljačkoj jedinici
→ Nije potrebna instalacija softvera
→ 24/7 nadziranje i tehnička analiza vrata sa daljine
→ Preko onlajn portala se mogu očitati važne informacije, broj ciklusa kao i pojave grešaka
→ Ušteda na troškovima zbog manjeg broja izlazaka na servis
→ Brzo otklanjanje grešaka zahvaljujući onlajn pristupu upravljačkoj jedinici
→ Manje zastoja u radu zahvaljujući ranom uočavanju potrebe za zamenom potrošnih delova
→ Push-notifikacije za obaveštavanje o konfigurisanim broejem ciklusa za blagovremeno planiranje izlaska na servis i održavanje
→ Za industrijska segmentna vrata sa novim upravljačkim jedinicama 545 i 560, kao i za brza vrata od godine proizvodnje 2015.

Za više informacija o regulatoru dovodnog vazduha AC72 kontaktirajte

Hörmann Serbia d.o.o.
www.hormann.rs
info@hormann.rs

Možda Vas interesuje još i:

Partneri

Najpopularnije