Pratite rad vaših viljuškara sa Hyster Tracker-om

BEŽIČNO REŠENJE ZA UPRAVLJANJE VAŠOM FLOTOM VILJUŠKARA

Podignite rad svoje flote viljuškara na jedan potpuno nov i viši nivo sa HYSTER TRACKER- m / monitoring sistemom iz HYSTER®. HYSTER TRACKER Vam omogućuje pravu bežičnu kontrolu i praćenje efikasnosti rada Vaših viljuškara, kontroliše, poboljšava rad i performanse operatera-rukovaoca, smanjuje emisiju ugljen dioksida i najvažnije, smanjuje Vam ukupne troškove manipulacije sa robom.

POSMATRAJTE I PRATITE VAŠE TROŠKOVE KORIŠĆENJA VILJUŠKARA NA SASVIM NOV NAČIN

Imati uvid u ukupne troškove operacija-rada, u ovom slučaju korišćenja viljuškara, predstavlja poslovnu inteligenciju i pre svega VELIKU poslovnu prednost u poređenju sa poznavanjem samo obične cene uređaja viljuškara. Unapređenje upravljanja troškovima flotom viljuškara i radom istih, omogućena je sveobuhvatnim praćenjem i izveštavanjem o troškovima korišćenja viljuškara, uključujući ugovorne obaveze, održavanje viljuškara, nabavku za potrebe viljuškara, servisni rad (opcija – kada je operateru omogućen pristup podacima). Svi troškovi mogu se pratiti i analizirati pojedinačno PO VILJUŠKARU, UKUPNO PO CELOJ FLOTI VILJUŠKARA, PO POSLOVNOJ JEDINICI. Sa više informacija o stvarnim troškovima korišćenja Vaših viljuškara, bićete u mogućnosti da maksimalno iskoristite svoje viljuškare i da izvučete maksimalnu vrednost iz njih.

POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI POČINJE TAKO ŠTO ĆE TE SAZNATI TAČNO ŠTA,KAKO I NA KOJI NAČIN VAŠI VILJUŠKARI RADE

Sa daljinskom kontrolom radnih sati/upotrebe viljuškara, imaćete pristup podacima koji Vam pokazuju iskorišćenost kako jednog viljuškara, tako i cele flote viljuškara koju posedujete. Ovi podaci umnogome omogućavaju optimizaciju veličine voznog parka-flote, strukturu potrebnih mašina po lokaciji, a sve u cilju maksimalne produktivnosti i maksimalne iskorišćenosti. HYSTER TRACKER Vam omogućava da vidite šta treba da vidite, kako bi osigurali pravu veličinu flote za maksimalnu produktivnost i efikasnost.

POMOĆ RUKOVAOCU U PODIZANJU EFIKASNOST I I OSIGURANJE REDOVNE KONTROLE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI

Bez obzira da li ste vlasnik viljuškara ili je/su on/oni pod lizingom-zakupom, Vaša flota predstavlja značajnu investiciju, investiciju koja mora biti zaštićena od zloupotrebe, zanemarivanja ili neovlašćenog i neprofesionalnog korišćenja. HYSTER TRACKER u velikoj meri pomaže u povećanju učinka rukovaoca viljuškara uz pomoć funkcija “senzor udarca”, praćenje održavanja i upravljanja, kao i kroz limitiranje opcija za rukovaoca (kada je opcija pristupa kontroli omogućena). Koristeći svoju specijalnu opciju za industrijske mašine zvanu “Check List” ili srpski rečeno “Listu za Kontrolu”, ova opcija HYSTER TRACKER-a NE DOZVOLJAVA upotrebu viljuškara dok operater-rukovaoc ne izvrši kompletnu proveru mašine, a po “Listi za Kontrolu”. E to je već sigurnost i pouzdanost koju ćete želeti na svakom Vašem viljuškaru onog trenutka kada dobijete prvi izveštaj HYSTER TRACKER-a.

Tigor trade doo
www.tigor-trade.rs
office@tigor-trade.rs
Tel: 011/41-47-457

 

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije