Novina u skladištu – preklopna brza vrata – fleksibilna, bezbedna, u boji

Lider u prodaji industrijskih vrata Hörmann je dopunio svoj program sa fleksibilnim preklopnim brzim vratima, kod kojih zastor, nasuprot uobičajenim brzim vratima, nije rolovan već se preklapa. Pojedinačni segmenti zastora su opremljeni robusnim pocinkovanim čeličnim profilima za osiguranje od vetra. Velike brzine otvaranja i zatvaranja ubrzavaju procese rada i smanjuju gubitak toplote i pojavu promaje.

U ponudi su tri tipa vrata za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, koji se razlikuju po svojim izolacionim svojstvima i dimenzijama. Vrata se otvaraju i zatvaraju pomoću dve gurtne, koje su u slučaju oštećenja osigurane sa dve dodatne gurtne.

Zahvaljujući ovom patentiranom sistemu se praktično sprečava pad vrata. Vrata se mogu isporučiti u pet standardnih i šest posebnih boja. Preklopna brza vrata proizvođača Hörmann ne zahtevaju veliko održavanje, lako se montiraju i povoljna su u nabavci.

Preklopna brza vrata F 14005 koncipirana za velike otvore sa širinom do 14 metara i visinom do 10 metara.
  • Preklopna brza vrata tip F 6010 su predviđena za spoljašnu namenu za otvore do 6 x 6 m i za temperaturni opseg od +5 do +40 °C. Opcioni prozori u zastoru omogućavaju prodiranje svetlosti i pogled kroz vrata.
  • Kao sledeću varijantu Hörman nudi tip F 6010 Iso sa boljom toplotnom izolacijom. Vrata F 6010 se otvaraju brzinom do 1,0 m/s, dok se vrata zatvaraju brzinom od 0,5 m/s. Fotorešetka koja je postaljena u bočnim vođicama nadzira prostor zatvaranja vrata do visine od 2,5 m. Preklopna brza vrata F 14005m namenjena su za temperaturni opseg od +5 do +40°C. Koncipirana su za naročito velike otvore do širine do 14 metara i visine do 10 metara. Uprkos tim dimenzijama vrata se otvaraju i zatvaraju brzinom od 0,5 m/s. Kao i kod tipova vrata F6010 i
  • F6010 Iso mogu da istrpe pritisak vetra klase 3.

Partneri

Najpopularnije