NIS Pruža logističke usluge trećim licima

Kompanija NIS je jedan od najvećih energetskih sistema u jugoistočnoj Evropi. Između ostalog, NIS a.d. Novi Sad u dužem vremenskom periodu pruža  logističke usluge  trećim licima. Kako bi se odgovorilo zahtevima tržišta logistike i povećalo zadovoljstvo korisnika usluga, u  prethodnom periodu NIS je izvršio značajna infrastrukturna ulaganja u svojim skladišnim kapacitetima.

Skladišta kompanije u Novom Sadu, Elemiru i Mladenovcu obezbeđena su 24/7, sa kontrolom pristupa.

Na ovim  lokacijama pružamo sledeće logističke usluge:

  1. Skladištenje i čuvanje robe (podno/regalno)
  2. Manipulacija gotovo svim tipovima robe (paletizovane/nepaletizovane, standardne/vangabaritne, carinske/komercijalne) korišćenjem savremene opreme
  3. Evidencija, izdavanje dokumentacije i izveštavanje o stanju i kretanju robe (knjiženje u informacionom sistemu)

U Novom Sadu posebno izdvajamo komercijalno skladište zatvorenog tipa, površine preko 2.500 m², sa mogućnošću podnog i regalnog skladištenja.  Skladište se nalazi na atraktivnoj lokaciji u blizini auto-puta i regionalnog puta Novi Sad-Zrenjanin. Manipulacija robom obavlja se korišćenjem  dizel viljuškara od 2 do 3,5 tone, kao i korišćenjem dva različita tipa elektro paletara, nosivosti do 1,2 tone, sa visinom podizanja tereta do 2,5 m.

Skladište u Novom Sadu, Put Šajkaškog odreda br.4

Površina skladišnog prostora u Elemiru iznosi 44.762 m² i obuhvata otvoren, poluotvoren (nadstrešnica) i zatvoren skladišni prostor, kao i Javno carinsko skladište. Na godišnjem nivou na ovoj lokaciji beleži se robni tok od preko 10.000 tona. Manipulacija robom obavlja se viljuškarima od 2 do 16 tona nosivosti.

Skladište u Elemiru, Ulica industrijska br.2

Na lokaciji u Mladenovcu, pored  zatvorenog skladišnog prostora od preko 3.800 m², izdvajamo i raspoloživi kancelarijski prostor, kao i salon u prizemlju površine 80 m². Skladišta se nalaze u blizini auto-puta.

Posedujemo veći broj viljuškara na lokacijama skladištenja, različite vrste, nosivosti i visine dizanja tereta.

Za detaljnije informacije posetite https://www.tenderi.nis.rs/sr/usluge-skladistenja

Ukoliko ste zainteresovani za obilazak skladišnih lokacija, molimo da nas kontaktirate:

 

Jelena Milanović,tel. 064/888-5350
jelena.m.milanovic@nis.rs
Srđan Dobrosavljević,tel. 064/888-1829;
srdjan.dobrosavljevic@nis.rs
Darko Gaborov,tel. 064/888-4128;
darko.gaborov@nis.rs

 

Partneri

Najpopularnije