Nis pruža logističke usluge trećim licima

Kompanija NIS je jedan od najvećih energetskih sistema u jugoistočnoj Evropi. Između ostalog, NIS a.d. Novi Sad u dužem vremenskom periodu pruža logističke usluge trećim licima. Kako bi se odgovorilo zahtevima tržišta logistike i povećalo zadovoljstvo korisnika usluga, u prethodnom periodu NIS je izvršio značajna infrastrukturna ulaganja u svojim skladišnim kapacitetima.

Skladišta kompanije u Novom Sadu, Elemiru i Mladenovcu obezbeđena su 24/7, sa kontrolom pristupa.

Na ovim lokacijama pružamo sledeće logističke usluge:

  • Skladištenje i čuvanje robe (podno/regalno)
  • Manipulacija gotovo svim tipovima robe (paletizovane/
    nepaletizovane, standardne/vangabaritne, carinske/ komercijalne) korišćenjem savremene opreme
  • Evidencija, izdavanje dokumentacije i izveštavanje o stanju i kretanju robe (knjiženje u informacionom sistemu)

U Novom Sadu posebno izdvajamo komercijalno skladište zatvorenog tipa, površine preko 2.500 m², sa mogućnošću podnog i regalnog skladištenja.

Skladište se nalazi na atraktivnoj lokaciji u blizini auto-puta i regionalnog puta Novi Sad-Zrenjanin. Manipulacija robom obavlja se korišćenjem dizel viljuškara od 2 do 3,5 tone, kao i korišćenjem dva različita tipa elektro paletara, nosivosti do 1,2 tone, sa visinom podizanja tereta do 2,5 m.


Površina skladišnog prostora u Elemiru iznosi 44.762 m² i obuhvata otvoren, poluotvoren (nadstrešnica) i zatvoren skladišni prostor, kao i Javno carinsko skladište. Na godišnjem nivou na ovoj lokaciji beleži se robni tok od preko 10.000 tona. Manipulacija robom obavlja se viljuškarima od 2 do 16 tona nosivosti. Na lokaciji u Mladenovcu, pored zatvorenog skladišnog prostora od preko 3.800 m², izdvajamo i raspoloživi kancelarijski prostor, kao i salon u prizemlju površine 80 m². Skladišta se nalaze u blizini auto-puta. Posedujemo veći broj viljuškara na lokacijama skladištenja, različite vrste, nosivosti i visine dizanja tereta.

NIS a.d. Novi Sad
Narodnog fronta 12
(0-24) 08 0000 8888
office@nis.rs

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije